อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

บ่อปลาคาร์ฟทำเองที่ระลึก ๑๓ ตุลาคม

บ่อปลาคาร์ฟทำเองที่ระลึก ๑๓ ตุลาคม

ปลาคาร์ฟ เมื่อคุณเลี้ยงแล้วความรักความหลงใหลย่อมเกิดขึ้นแน่นอน การเฝ้าดูพวกเขาเติบโตเป็นความสุขที่คนไมได้เลี้ยงจริงจังจะบอกไม่ได้ และเมื่อปลาของคุณเติบโตแน่นอนพวกเขาต้องการบ่อที่เปรียบเหมือนบ้านของเขา