น่าน เมืองน่านน่าเที่ยวหาก เยี่ยวไม่ม่วง นายอำเภอเมืองน่านนำทีม สั่งสุ่มตั้งด่านในป่าก็ไม่เว้น

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/128835-1024x576.jpg" /> ข่าวน่าน วันนี้ 29 พฤศจิกายน 2562 นายอำเภอเมืองน่านนำทีม สั่งสุ่มตั้งด่าน ในป่าก็ไม่เว้น เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน นำทีมพร้อม นายหาญชัย ไชยวงค์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง และฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองน่าน พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองน่าน ที่ 3

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1056198/128836-1024x576.jpg?w=480?&auto=compress 480w, https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1056198/128836-1024x576.jpg?w=640?&auto=compress 640w, https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1056198/128836-1024x576.jpg?w=1200?&auto=compress 1200w, https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1056198/128836-1024x576.jpg?w=1600?&auto=compress 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/128836-1024x576.jpg"

Advertisement

Advertisement

/> ร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดยาเสพติด ตามแผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของ ศป.ปส.อ.เมืองน่าน 3 เส้นทางในพื้นที่เสี่ยง ที่มีการแพร่ระบาด หรือพื้นที่ต้องสงสัย ถนนในพื้นที่เป็นป่าเขา

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/128831-1024x576.jpg ได้แก่ ถนนเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านกาใส ม.8 ตำบลสะเนียน ถนนเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านวังตาว ม.7 ตำบลสะเนียน ถนนเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านผาตูบ ม.1 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยตรวจปัสสาวะบุคคลต้องสงสัย ผลการปฏิบัติงานพบปัสสาวะผลเป็นบวก 4 ราย ซึ่งจะนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป https://kdcdn.co/wp-content/uploads/128837-1024x576.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/128832-1024x576.jpg