ทุกสิ่งที่เกิดบนโลกนี้..มีเหตุผลเสมอ...

            หลายครั้งที่คนบางคนชนะ และเข้าเส้นชัยแห่งความสำเร็จ  เป็นเพราะว่า มีข้อมูลที่ดีกว่ามากกว่าแม้เพียงเสี้ยวหนึ่ง การมีข้อมูลในปัจจุบันเป็นสิ่งที่หาได้โดยง่าย  หากหาผ่านโลกโซเชี่ยล  ก็หาได้โดยพลิกฝ่ามือเท่านั้น  แต่ ๆ ๆ  ความสำเร็จที่มั่นคง  ยั่งยืน  และสามารถผลิตซ้ำได้บ่อย ๆ นั้น  ไม่ใช่จะสามารถสร้างได้โดยพลิกฝ่ามือ  ต้องใช้ความอดทน ฝึกฝน และประสบการณ์เพื่อจะสามารถยืนระยะความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนได้

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84-%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%88-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81-1130743/

            ทุก ๆ วัน  คนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่จะต้องมีก็คือ แผน  คือรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรในแต่ละวัน  และแผนที่ว่ามักจะอยู่ในกระดาษที่เรียกว่า สมุดบันทึก นั่นเอง....

            ทุก ๆ วัน ผู้บริหารขององค์กร หรือผู้นำมักจะมี TO DO LIST  หรือสิ่งที่ต้องทำในทุก ๆ วันเสมอ  หากต้องการที่จะประคับประคององค์กรให้สามารถยืนระยะอยู่ได้หรือ ก้าวต่อไปข้างหน้าอีก หรือเพื่อเป็นการทิ้งคู่แข่งไม่ให้เห็นฝุ่น  จนปิดกั้นความล้มเหลวทุกด้านไม่ให้มากระทบได้  เมื่อทำได้เช่นนี้แล้ว  ก็แจกจ่ายแผนการทำงานออกไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยใช้เครื่องมือที่สำคัญก็คือ  สมุกบันทึกประจำวันนั่นเอง   สมุดบันทึกนี้หากจะให้ดีแล้วก็ต้องติดตามตัวผู้บริหารไปเสมอ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ถ้าเป็นไปได้  แม้เวลานอนก็ต้องอยู่บนหัวเตียง พร้อมกับปากกา  เพื่อเวลาที่คิดอะไรขึ้นมาได้ก็จดลงไป  เพราะว่าไอเดียจะเกิดเวลาใด ๆ ก็ได้  ไม่เพียงเพราะอยู่ในสถานที่ทำงานเท่านั้น

Advertisement

Advertisement

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99-593341/

            เราจะใช้บันทึกประจำวัน ให้เกิดความสำเร็จอย่างที่ปรารถนาได้อย่างไร  เพื่อให้ง่ายต่อการย่อยข้อมูล นำไปสู่ผลที่ท่านผู้อ่านต้องการผู้เขียนมีข้อแนะนำดังนี้ ครับ

Advertisement

Advertisement

            ประการแรก  ต้องระบุเลขลำดับที่ในสมุดบันทึก และวันที่ที่ได้บันทึกข้อมูลว่า  เราบันทึกวันที่เท่าไหร่  เพื่อจะได้เป็นข้อมูลยืนยันลำดับเวลาว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง  เพื่อเป็นการเตือนความจำของเรา  เพราะเมื่อเวลาผ่านไปในแต่ละวันที่เรามีกิจกรรมมากมายทั้งที่สำคัญและไม่สำคัญ  สิ่งที่สำคัญนั้น สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของเราในปัจจุบันและอนาคต ส่วนข้อมูลที่ไม่สำคัญ  ก็อาจมีความสำคัญในระยะเวลาต่อไปก็อาจเป็นได้...

 

            ประการที่สอง  ต้องระบุกิจกรรมว่าในแต่ละวันต้องทำอะไรและอย่างไรบ้างให้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่จำเป็นต้องทำ  ขาดไม่ได้  นัดไว้แล้วกับคนสำคัญ  คอขาดบาดตาย  ถึงกำหนด  ถึงเวลาต้องรายงาน  หรือแม้กระทั่งต้องตัดสินใจในขั้นสุดท้ายว่าจะยุติเรื่องนั้น  หรือจะเดินหน้าต่อไป..

Advertisement

Advertisement

การจดบันทึก.. ภาพ​โดย​ผู้เขียน​

           ประการที่สาม  หากเป็นความคิดที่เป็นความมุ่งหวัง  เป็นโครงการในอนาคต  ที่เคยคิดไว้เมื่อหลายวันหรือหลายเดือนก่อน  แล้วอยากให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา ก็ต้องเขียนความคิดเพิ่มเติมลงไปให้สามารถลงมือทำได้  ที่สำคัญก็คือนำไปสื่อสารให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาช่วยเติมต่อไอเดียนั้น  แล้วจะพบว่า ทุกไอเดีย ทุกความคิดมีโอกาสเป็นไปได้  ต่อยอดได้  และสามารถประยุกต์ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้  และอย่างน้อยก็อยู่ใน “บันทึกแห่งความสำเร็จ”ของเรา

สมุดลายไทย.. ภาพ​โดย​ผู้เขียน​

           ประการที่สี่  บันทึกประจำวัน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า บันทึกแห่งความสำเร็จนั้น  จะเป็นบันได้อีกขั้นหนึ่งให้เรารวบรวม  เรียบเรียงสำนวนถ้อยคำ ที่เราได้อ่าน ได้ยิน และแม้กระทั่งคิดขึ้นเองเมื่อมีอะไรแว่บเข้ามา หรือจะประดิษฐ์คำเท่ ๆ ขึ้นมาแล้วบันทึกเก็บเอาไว้  และเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่ง  เช่น เขียนบทความลง ทรู ไอดี เราก็จะได้ใช้มันอย่างมั่นใจ และไอเดียความคิดไม่ตีบตัน...

            บันทึกประจำวันแห่งความสำเร็จนั้น พาผู้บริหาร ซีอีโอ และผู้นำในหลาย ๆ องค์กร ไปสู่ความสำเร็จแล้วมากมาย การเขียนบันทึกนั้นอาจไม่ได้พาใคร ๆ ไปหาความสำเร็จได้โดยง่ายด้วยตัวของมันเอง  มันจะต้องมีการลงมือทำ ปรับเปลี่ยนประยุกต์ ลองผิดลองถูก ผ่านการเคี่ยวกรำและผ่านกาลเวลาที่เหมาะสมในทุก ๆ ด้าน เพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่า  แต่การบันทึกจะเป็นร่องรอยความสำเร็จที่สำคัญ  ทำให้เราได้นำมาเป็นบทเรียน และใช้ประโยชน์ ดังคำว่า  ประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอย  และความสำเร็จของมนุษย์ก็มักจะมีร่องรอยให้เราได้สืบค้นอยู่เสมอ  จึงสามารถกล่าวได้ว่า  ทุกหลักฐานทุกบันทึกที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์  มักจะมีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์เสมอ  ไม่ว่าด้านใดก็ด้านหนึ่ง....

                                                                         @@@@@@@

ขอบคุณภาพ 2 ภาพ จาก PIXAbay