ศูนย์ปันสุข @สะเนียน ร่วมกับภาคีเครือข่ายตำบลสะเนียนจัดพิธีมอบป้ายบ้าน โครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการและผู้สูงอายุ (Excellent Happy Home Ward ,Saniean @Nan)

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__240623653-1024x768.jpg" /> ข่าววันนี้ น่าน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ศูนย์ปั่นสุข อบต.สะเนียน ร่วมกับภาคีเครือข่ายตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จัดพิธีมอบป้าย โครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการและผู้สูงอายุ (Excellent Happy Home Ward ,Saniean @Nan) จำนวน 3 หลังคาเรือน ที่ใช้งบประมาณปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตตามสุขภาวะของผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการและผู้พิการ

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1125251/S__240623657-1024x768.jpg?w=480 480w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1125251/S__240623657-1024x768.jpg?w=640 640w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1125251/S__240623657-1024x768.jpg?w=1200 1200w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1125251/S__240623657-1024x768.jpg?w=1600 1600w"

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__240623657-1024x768.jpg" /> โดยใช้งบประมาณของศูนย์ปันสุข องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียนกว่า 30,000 บาท ดังนี้ บ้านนางยอด ทะนันไชย หมู่ 2 ตำบลสะเนียน บ้านนางจม ทองสุข หมู่ 4 ตำบลสะเนียน บ้านนางลายโฟ้ว ปิติกำธร หมู่ 16 ตำบลสะเนียน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__240623659-1024x768.jpg โดยศูนย์ปันสุข องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ได้ดำเนินกาปรับปรุงซ่อมแชมบ้านพักอาศัยผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการและผู้สูงอายุ ขององค์การบริพารส่วนตำบลสะเนียน เป็นที่แล้วเสร็จ จึงร่วมกันจัดพิธีมอบป้ายบ้านขึ้นในครั้งนี้

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__240623654-1024x768.jpg ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมพิธีจากบุคคลผู้มีชื่อเสียงในพื้นที่ตำบลจำนวนหลายท่าน อาทิ นางนิภาพร พอใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง และคณะเจ้าหน้าที่ นายธีรพล วรรณวิภูษิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน และคณะเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน ทั้งชาวบ้านที่ทราบข่าว

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__240623648-1024x768.jpg ศูนย์ปันสุข ตำบลสะเนียน จัดทำโครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการและผู้สูงอายุ” องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน (Excellent Happy Home Ward , Saniean , Nan) จัดงบประมาณเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของบ้านเพื่อให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง อาทิ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ให้ใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว โดย 77ข่าวเด็ดน่าน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__240623651-1024x768.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__240623652-1024x768.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__240623656-1024x768.jpg