จังหวัดน่าน ปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และสรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ข่าววันนี้ น่าน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน ปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__8478739-1024x576.jpg" /> ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 โดยมีนายจรัสพันธ์ อรุณคงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ภายใต้การรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ในช่วง 7 วันเฝ้าระวังอันตราย

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/63248-1024x576.jpg" /> ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้ใช้กลไกของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอ และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการหน่วยปฏิบัติในระดับพื้นที่ ทั้งหน่วยทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข คมนาคม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการอำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติเหตุ มุ่งขับเคลื่อนมาตรการลดอุบัติเหตุเชิงรุกบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตาม

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__8478730-1024x576.jpg นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ของจังหวัดน่าน มีจำนวนครั้งของอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น ส่วนจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นสถิติที่ทุกส่วนต้องมาพิจารณาร่วมกัน สาเหตุคือพฤติกรรมของคน จะควบคุมพฤติกรรมของคนได้อย่างไร ดื่มแล้วไม่ให้ขับขี่รถได้หรือไหม

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__8478741-1024x576.jpg สาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุคือพฤติกรรมการดื่มสุราขับขี่รถ จากจำนวนอุบัติเหตุมีเด็กและเยาวชนรวมอยู่ 2 ราย มีประวัติการดื่มสุราก่อนเกิดอุบัติเหตุทั้ง 2 ราย จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดทั้งผู้จำหน่ายจ่ายแจก ชักชวนเด็กเยาวชนให้ดื่มสุรา รวมถึงผู้ปกครองต้องดูแลบุตรหลานเป็นพิเศษ หากเกิดอุบัติเหตุต้องถูกดำเนินคดี พร้อมกำชับทุกฝ่ายถอดบทเรียนดูแลความปลอดภัยบนถนนอย่างเข้มงวดทุกเทศกาล

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/เมาแล้วขับ-1024x589.jpg ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดน่านได้สรุปจำนวนอุบัติเหตุทั้งหมดตลอด 7 วันที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุ 70 ครั้ง บาดเจ็บ 75 ราย เป็นชาย 57 หญิง 18 ราย และเสียชีวิต 9 ราย เป็นชายทั้ง 9 ราย

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ปิดศูยย์5-1024x552.jpg การเรียกตรวจมาตรการ 10 รสขม 7,974 คัน ดำเนินคดี 1,120 ราย เมาสุรา 124 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 3,051 ราย ความเร็วเกินกำหนด 1,445 ราย ไม่มีใบขับขี่ 2,219 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 665 ราย มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย 325 ราย ย้อนศร 71 ราย ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 20 ราย

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ปิดศูยย์2-1024x567.jpg จากจำนวนสถิติอุบัติเหตุทางถนนพื้นที่จังหวัดน่านช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เกิดอุบัติเหตุ 60 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 63 ราย ผู้เสียชีวิต 3 ราย อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 มีจำนวนครั้ง ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ทุกฝ่ายจะได้ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น นำไปปรับปรุงลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 ต่อไป

ภาพข่าวโดย จ.ส.อ.สันติชัย จารุบุตร 77ข่าวเด็ดน่าน รายงาน