จังหวัดน่าน ประชาสัมพันธ์ขอรับเครื่องนุ่งห่มคลายความหนาว หลังอุณภูมิลดต่ำติดต่อกันหลายวัน

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/79216074_2759418964089484_7436539747637395456_n-1024x576.jpg" /> ข่าวน่าน วันนี้ 10 ธันวาคม 2562 นางสาวชนิตา ชมศิลป์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ ด้วยจังหวัดน่าน ขอเชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคผ้าห่ม อุปกรณ์กันหนาว เพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดน่าน ที่ประสบภัยหนาวจัดในขณะนี้

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1091823/78689348_2383399818641697_179245211648524288_n-1024x576.jpg?w=480?&auto=compress 480w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1091823/78689348_2383399818641697_179245211648524288_n-1024x576.jpg?w=640?&auto=compress 640w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1091823/78689348_2383399818641697_179245211648524288_n-1024x576.jpg?w=1200?&auto=compress 1200w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1091823/78689348_2383399818641697_179245211648524288_n-1024x576.jpg?w=1600?&auto=compress 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/78689348_2383399818641697_179245211648524288_n-1024x576.jpg"

Advertisement

Advertisement

/>

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

เมืองน่าน หนาวมาก!

ไม่เอาอะไร! นอกจากผ้าห่ม

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/45879-1-1024x576.jpg โดยสามารถเดินทางมาร่วมบริจาคด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดน่าน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน หรือร่วมบริจาคเป็นทุนทรัพย์ ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด ชื่อบัญชี “คลายหนาวช่วยชาวน่านให้นอนอุ่น” สาขาน่าน หมายเลขบัญชีเลขที่ 507-3237-528

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/78254305_1356035141237396_2732867787566350336_n-1024x576.jpg และทั้งนี้ ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน รวมน้ำใจ บริจาคผ้าห่ม อุปกรณ์กันหนาว หรือบริจาคทุนทรัพย์ กับกิจกรรม “คลายหนาว ช่วยชาวน่านให้นอนอุ่น” ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม เวลา 15:00 น. ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน https://kdcdn.co/wp-content/uploads/78530080_2759090904122290_8557091518253367296_o-1024x576.jpg