น่าน ดีดจัด! ปลัดบอก! ถ้าเธอดูดม้าอย่าเดินเข้าป่า อย่านอยด์หากพบเจอปลัดอำเภอ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/135397-1024x576.jpg

Advertisement

Advertisement

/>
เข้าป่าใส่หมวกนิรภัย ปลอดภัยไว้ก่อน

ข่าวน่าน วันนี้ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น.นายอำเภอเมืองน่าน มอบหมายสั่งการ ให้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดยาเสพติด ในพื้นที่สุ่มเสี่ยง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน มอบหมายสั่งการให้ นายหาญชัย ไชยวงค์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/135396-1024x576.jpg" /> นำสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองน่านที่ 3 ออกปฏิบัติการตั้งจุดตรวจจุดสกัดยาเสพติด ในพื้นที่สุ่มเสี่ยง ตามแผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของ ศป.ปส.อ.เมืองน่านเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตรตามแนวป่า บริเวณใกล้หมู่ 3 บ้านห้วยลี่ ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1082496/135395-1024x576.jpg?w=480?&auto=compress 480w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1082496/135395-1024x576.jpg?w=640?&auto=compress 640w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1082496/135395-1024x576.jpg?w=1200?&auto=compress 1200w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1082496/135395-1024x576.jpg?w=1600?&auto=compress 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/135395-1024x576.jpg" /> ระหว่างปฏิบัติงานพบบุคคลต้องสงสัยรายหนึ่ง แสดงอาการลุกลี้ลุกลน ผิดปกติวิสัย เมื่อพบเจอเจ้าหน้าที่ตั้งด่าน ทำการเรียกให้หยุดรถและทำการตรวจค้น ผลไม่พบสิ่งผิดกฏหมาย จึงขอทำการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นเพื่อหาสารเสพติด

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/135398-1024x576.jpg ผลการตรวจเบื้องต้นพบว่าปัสสาวะแสดงผลเป็นบวก โดยจะนำส่งปัสสาวะเพื่อส่งตรวจโดยละเอียด  เพื่อยืนยันผล ที่โรงพยาบาลน่าน หากผลการตรวจโดนละเอียดยืนยันว่าพบสารเสพติด จะนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู ตามขั้นตอน กระบวนการทางกฏหมาย ต่อไป https://kdcdn.co/wp-content/uploads/135399-1024x576.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/135400-1024x576.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/135401-1024x576.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/135402-1024x576.jpg