เพลง

หมวดหมู่

ใน

จาก

ลำลึก 19 ปี “จรัล” ผู้ถ่ายทอดวิถีชาวเหนือ ด้วยบทเพลง ที่ตราตรึงหัวใจคนทั่วไทย

ลำลึก 19 ปี “จรัล” ผู้ถ่ายทอดวิถีชาวเหนือ ด้วยบทเพลง ที่ตราตรึงหัวใจคนทั่วไทย

ลำลึก 19 ปี “จรัล” ผู้ถ่ายทอดวิถีชาวเหนือ ด้วยบทเพลง ที่ตราตรึงหัวใจคนทั่วไทย เป็นประจำที่ชาวเหนือ ที่จะจัดงานลำลึก แก่การจากไปของเขา ทุกวันที่ 3 กันยายน ของทุกปี และในปีนี้กลุ่ม "สีน้ำม๋วนใจ" ขอจัดพ