ปัจจุบันถนนทุกเส้นทุกสายของทุกจังหวัดของประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตเมืองบริเวณที่มีเสาไฟฟ้าตั้งอยู่ เราจะสังเกตเห็นสายไฟฟ้า และสายสื่อสารพันกันระโยงระยาง จนเคยเป็นแลนด์มาร์คของประเทศไทยไปชั่วขณะหนึ่ง จากการที่สายไฟฟ้าพันกันไม่เป็นระเบียบนี้บางครั้งทำให้เกิดไฟฟ้าช๊อต ลัดวงจรจนเกิดไฟลุกไหม้ลามไปยังบ้านเรือน ร้านค้าที่อยู่ติดกับสายไฟเส้นนั้น ๆ สร้างความเสียหายนับไม่ถ้วน อีกทั้งยังทำให้สถานที่ท่องเที่ยวเสียภูมิทัศน์เพราะสายไฟที่พันกันเป็นกลุ่มก้อนนี้อีกด้วย

ก่อนทำภาพถ่ายโดยผู้เขียน

 

          จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีปัญหาในการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารดังกล่าว จึงได้ริเริ่มโครงการนำร่องจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร โดยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการปรับปรุงและจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร บริเวณถนนสิงหนาทบำรุง ซึ่งเป็นถนนสายหลักทางพาณิชย์ มีร้านค้า  บ้านเรือนที่พักอาศัยที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และมีความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมความสวยงามของถนนสายนี้

Advertisement

Advertisement

หลังทำไร้สายภาพถ่ายโดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน

 

          ในการดำเนินการเริ่มโดยทำการรื้อถอนเสาไฟฟ้า บนถนนสิงหนาทบำรุง ระยะทาง 800 เมตร เริ่มตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ไปจนถึงสี่แยกไฟแดงหน้าร้านอาหารครอสโรด จำนวน 20 กว่าต้น และทำการย้ายสายไฟฟ้าและสายสื่อสารไปเกาะไว้ที่ชายคาของบ้านประชาชน และร้านอาหารแทน ซึ่งประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าต่างก็ยินยอมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เมื่อดำเนินการย้ายสายไฟฟ้าเสร็จแล้ว จึงจัดตั้งเสาไฟส่องสว่างซึ่งออกแบบโดยใช้ศิลปะสถาปัตยกรรมไทใหญ่มาช่วยเสริมความโดดเด่นให้กับถนนสายนี้ขึ้นมาอีก

Advertisement

Advertisement

ไร้สายหน้าเทศบาลภาพถ่ายโดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน

 

          หลังจากที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  ประชาชนมีความพึงพอมาก และมีความภาคภูมิใจที่ตนเองก็มีส่วนร่วมครั้งนี้ ในการพัฒนาเมืองแม่ฮ่องสอนให้เป็นระเบียบ สวยงาม น่าอยู่ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่พบเห็นเกิดความประทับใจ ถ่ายรูปถนนสายนี้แชร์ลงในโลกออนไลน์กันมากมาย ซึ่งประชาชนต่างก็หวังให้ถนนขุนลุมประพาสซึ่งเป็นถนนสายหลักเป็นถนนไร้สายอีกเส้นหนึ่งของเมืองแม่ฮ่องสอน