“วิถีชีวิตการเลี้ยงสัตว์”แบบคนบนดอย

การเลี้ยงวัวแบบคนบนดอย   การเลี้ยงสัตว์นั้น ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดสัตว์เล็กและใหญ่ก็ตาม เขาต้องการอิสระอยู่แล้ว ส่วนมากแล้วเราจะเห็นการเลี้ยงสัตว์แบบกักขัง คือการขังไว้ในกรงหรือขังไว้ในคอก เพื่อความปลอดภัยของสัตว์เอง แต่การเลี้ยงสัตว์แบบคนบนดอยนี้เขาจะไม่เลี้ยงแบบกักขังสัตว์ แต่จะเลี้ยงแบบอิสระมากกว่า คือไม่มีกรงขัง ไม่มีคอกล้อมหนาแน่น ส่วนมากคนบนดอยเขาจะเลี้ยง วัว ควาย ไก่ และหมูดำ

กระท่อมสำหรับเลี้ยงวัวกระท่อมเลี้ยงควาย  การไล่วัวควายไปกินพืชหญ้าที่ไร่นา  การเลี้ยงวัวและควายของคนบนดอยนี้ก็จะเลี้ยงแบบมีกระท่อมเล็ก ๆ ไว้ให้อาศัย มุงหลังคาด้วยใบต้นตองก้อที่ชาวกะเหรี่ยงขาวมักจะนำมามุงหลังคาห้องครัวหรือบ้าน ถึงเวลากินอาหารก็เอาหญ้า หรือเอาพืชไปให้วัวและควายกิน และทุกๆ เช้าก็จะมีการไล่วัวและไล่ควายไปกินหญ้า ไปหากินในไร่นา ในสวน พอตกเย็นก็พากลับ คือใช้ไม้เล็ก ๆ ไล่และเดินตามไป หรือจะให้หาเล็มกินหญ้าตามบ้านก็ได้ ไม่เลี้ยงแบบกักขังสัตว์เพราะสัตว์ชนิดใหญ่นี้อาจเกิดความเครียดได้ ส่วนการเลี้ยงก็เลี้ยงทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กรวมกันเลย

Advertisement

Advertisement

การเลี้ยงหมูใต้ถุนบ้านการเลี้ยงหมูใต้ถุนบ้าน  ส่วนการเลี้ยงหมูก็เช่นเดียวกันกับการเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย จะเลี้ยงแบบไม่กักขัง แต่จะแตกต่างกันคือจะเลี้ยงหมูไว้ใต้ถุนของบ้าน หมูของคนบนดอยที่เขาเลี้ยงไว้นี้ เป็นหมูดำ หมูชาวบ้าน คือหมูตัวสีดำขนแข็ง และตัวเตี้ย มันเยอะ การเลี้ยงหมูแบบนี้จึงเลี้ยงกันแบบง่าย ๆ กินง่ายเลี้ยงได้ใต้ถุนบ้าน และมีอาหารให้กินอิ่มหมีพีมันตลอดปี 

การเลี้ยงไก่แบบปล่อยหากินตามธรรมชาติการเลี้ยงไก่แบบปล่อยหากินตามธรรมชาติ  ในส่วนของไก่นั้นก็เลี้ยงแบบปล่อยทั่วไปให้หากินได้เอง ให้อาหารเช่นข้าวเปลือกข้าวสารบ้าง แต่จะไม่ขังไว้ในสุ่ม หรือในกรงแต่อย่างใด บนดอยนี้อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วจะเลี้ยงสัตว์ใด ๆ สัตว์ก็อยู่แบบอิสระและกินอิ่ม ในอากาศที่ดีและพืชหญ้าอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีเลยค่ะ ดูแล้วสัตว์จะสนิทกับคนมาก ไม่กลัวคนเพราะเลี้ยงกันแบบไม่ทุบตีหรือทำร้ายสัตว์ การเลี้ยงสัตว์แบบคนบนดอยแบบนี้มันทำให้สัตว์ที่เลี้ยงแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเลยทีเดียวค่ะ

Advertisement

Advertisement

 ทุกภาพถ่ายโดย ผู้เขียน (นามปากกา ลูกพีช )