ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

บานแล้ว ! เที่ยวทุ่งดอกบัวตอง พิกัดแม่เมาะ ลำปาง 1 ปี ที่ไม่ควรพลาด

บานแล้ว ! เที่ยวทุ่งดอกบัวตอง พิกัดแม่เมาะ ลำปาง 1 ปี ที่ไม่ควรพลาด

เดือนพฤศจิกายนเริ่มจะมีลมเย็น ๆ พัดผ่านมาบ้างแล้ว ถึงเวลาเทศกาลดอกบัวตองบาน ประจำปี 2563 แล้ว วันนี้จะพาไปชมทุ่งดอกบัวตองที่กำลังบานสะพรั่งที่แม่เมาะ จังหวัดลำปาง  งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่
150