โควิด-19

หมวดหมู่

ใน

จาก

จับตาวันเปิดเทอมใหม่ ใน New Normal

จับตาวันเปิดเทอมใหม่ ใน New Normal

ถือว่าผ่านพ้นกันไปได้ด้วยดี สำหรับวันแรกของการเปิดเทอมใหม่ในสถานการณ์การใช้ชีวิตแบบ “ความปกติใหม่” หรือ New Normal ที่ทุกคนต้องให้ความร่วมมือเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ถึงแม้ว่าในตอนนี้รัฐบาลจ
411