ถือว่าผ่านพ้นกันไปได้ด้วยดี สำหรับวันแรกของการเปิดเทอมใหม่ในสถานการณ์การใช้ชีวิตแบบ “ความปกติใหม่” หรือ New Normal ที่ทุกคนต้องให้ความร่วมมือเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ถึงแม้ว่าในตอนนี้รัฐบาลจะควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้แล้วก็ตามที

หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้เลื่อนการเปิดเทอมออกไปจากกำหนดการเดิม และให้แต่ละโรงเรียนเริ่มดำเนินเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป เราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าวันเปิดเทอมใหม่ของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 นี้ ค่อนข้างมีความคึกคักเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในช่วงเช้าหลังจากที่ถนนหน้าโรงเรียนเงียบเหงามาพักใหญ่ ก็กลับมามีสีสันคึกคักอีกครั้งหนึ่ง นอกจากจะเห็นตำรวจจราจรมาคอยโบกรถให้กับน้อง ๆ นักเรียนและผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลาน อย่างที่เราคุ้นชินตาแล้ว หลายโรงเรียนยังมีเจ้าหน้าที่ทั้งในภาครัฐและวิสาหกิจเข้ามาให้ความช่วยเหลือดำเนินการในเรื่องของการตรวจวัดสแกนอุณหภูมิร่างกายของน้อง ๆ นักเรียน ก่อนที่เดินทางเข้าสู่เขตรั้วของสถานศึกษาเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อีกด้วย

Advertisement

Advertisement

วันเปิดเทอมใหม่ใน New Normalการเตรียมตัวรับมือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของแต่ละโรงเรียนนั้น โดยภาพรวมแล้วถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทางเดียวกัน นับตั้งแต่นโยบายแรกเริ่มดำเนินการตั้งแต่ก่อนเปิดเทอม คือการขอความร่วมมือจากนักเรียนที่ได้เดินทางไปยังต่างจังหวัด ให้รีบเดินทางกลับมาก่อนที่โรงเรียนจะเปิดเทอมเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่​ อสม.​ ได้ทำการตรวจคัดกรองและกักตัวให้ครบกำหนดตามนโยบายหลักในการควบคุมโรคของรัฐบาล ก่อนที่จะมาเข้าชั้นเรียนร่วมกับเพื่อน ๆ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

Advertisement

Advertisement

นักเรียนใหม่กับวันเปิดเทอมใหม่สำหรับแนวนโยบายการปฏิบัติอื่น ๆ ของแต่ละโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน หลังจากที่โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติในวิถีชีวิตแบบ “ความปกติใหม่” หรือ New Normal โดยภาพรวมแล้วก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ มีการคัดกรองอุณหภูมิด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นรถรับ-ส่งนักเรียน (สำหรับโรงเรียนที่มีบริการรถรับ-ส่งจากทางโรงเรียนเอง) โดยก่อนที่จะเข้าสู่บริเวณโรงเรียนก็จะมีระบบการคัดกรองอีกรอบหนึ่งด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความอุ่นใจให้แก่ทั้งคณะครู นักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียน และผู้ปกครองนั่นเอง

การแบ่งกลุ่มเรียน ใน new normalครูศิริพร ลี้รชตะสุวรรณ ครูจากโรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าโรงเรียนของตนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนแบบสามัญศึกษา ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยความที่มีนักเรียนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นนอกจากการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแล้ว อีกหนึ่งแนวทางปฏิบัติที่ทางโรงเรียนทำอยู่ก็คือการจัดกลุ่มให้นักเรียนสลับกันมาเรียนในแต่ละกลุ่มย่อย เช่น การแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ก กลุ่ม ข กลุ่ม A กลุ่ม B หรือการแบ่งนักเรียนออกเป็นเลขที่คู่-เลขที่คี่ เพื่อสลับวันกันมาโรงเรียนและรักษาระยะห่างให้ชั้นเรียนสำหรับห้องที่มีจำนวนนักเรียนมากกว่า 20-25 คน เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

นายดำรงค์ ตุลาสืบ ผอ.รร.วังเหนือวิทยา จ.ลำปางในส่วนของการจัดการเรียนการสอน นายดำรงค์ ตุลาสืบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง กล่าวว่าตนเห็นสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคระบาดดังกล่าว ทว่าในขณะเดียวกันก็ไม่อยากนิ่งนอนใจในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้พยายามสนับสนุนและส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนได้นำเอาเทคโนโลยีทางการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น เช่น DLTV DLIT Google Classroom และช่องทางสื่อ Social Media อื่น ๆ เป็นต้น ในขณะที่การจัดเตรียมความพร้อมทางด้านสถานที่และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับนักเรียนและครูผู้สอน เพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ก็จำเป็นต้องทำควบคู่กันไปด้วย

การใช้สื่อโซเชียลในการศึกษา ยุคโควิด 19

เปิดเทอมใหม่วันแรกครูพัชรนันท์ อาตมียะนันท์ ครูจากโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กล่าวว่าสำหรับทางโรงเรียนของตนนั้น ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายเข้มงวดให้แม่ค้าในโรงอาหารสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการในโรงเรียน อีกทั้งยังมีนโยบายสนับสนุนให้นักเรียนเตรียมอาหารจากบ้านมารับประทานที่โรงเรียน โดยทางโรงเรียนได้จัดพื้นที่การรับประทานอาหารแบบเว้นระยะห่างหรือจำกัดจำนวนนักเรียนต่อโต๊ะอาหารไว้ให้บริการสำหรับนักเรียนด้วย

การใช้เจลแอลกอฮอล์ของเด็กนักเรียนครูศิริมาศ ราชคม ครูจากโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง กล่าวว่าทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและวิสาหกิจในพื้นที่เป็นอย่างดี อย่างในเช้าวันแรกของการเปิดเทอมใหม่นี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ก็ได้เข้ามาแจกหน้ากากอนามัยพร้อมทั้งเจลแอลกอฮอล์ให้แก่คณะครูและนักเรียนทุกคน การได้รับความเอาใจใส่จากผู้ปกครองและชุมชนจึงถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมาก ๆ สำหรับคณะครู ที่ถึงแม้จะเหนื่อยมากกว่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงที่ยังไม่มีโรคระบาด แต่ครูทุกคนก็พร้อมที่จะทำหน้าที่กันอย่างขันแข็งเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของเด็กนักเรียนทุกคน โดย ครูศิริมาศ ราชคม ยังได้บอกกับเราอีกว่าบรรยากาศของโรงเรียนในวันเปิดเทอมใหม่ปีนี้ ก็ยังคงเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา คือนักเรียนยังคงเพลินเพลินสนุกสนานพูดคุยกันตามประสาของเด็ก ๆ ที่ไม่ได้พบเจอหน้ากันมานาน แต่สิ่งหนึ่งที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือหน้ากากอนามัยซึ่งผู้ปกครองได้เตรียมพร้อมให้บุตรหลานสวมใส่ติดตัวมาด้วยทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงทำให้สบายใจขึ้นได้อีกเปลาะหนึ่งว่าอย่างน้อยก็อาจจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ หากว่ามีการหลุดรอดของโรคระบาดดังกล่าวเข้ามาในเขตรั้วโรงเรียน

การเว้นระยะห่างช่วงเข้าแถวโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญฯในส่วนของการศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรม พระมหามนตรี อนุตตโร ครูฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้บอกกับเราว่าสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมนั้น ก็เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เช่นเดียวกัน โดยมีการปฐมนิเทศพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 08.30 น. ผ่านทางระบบ Google Meet ทั้งประธานฝ่ายสงฆ์และประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้งคณะกรรมการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ โดย พระมหามนตรี อนุตตโร กล่าวว่าก่อนที่จะเปิดทำการเรียนการสอนนั้น ก็จะต้องได้รับการประเมินจากเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขเสียก่อน ว่ามีความปลอดภัยทั้งในด้านสถานที่และกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยบรรยากาศทั่วไปในวันเปิดเทอมใหม่วันแรกนั้น ก็สังเกตเห็นได้ว่าสามเณรเกือบ 300 รูปที่มาเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศดังกล่าวต่างให้ความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างในการฉันเพล การล้างมือตามจุดต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งการห้ามออกนอกบริเวณในช่วงเวลาที่กำหนด เป็นต้น

การปฐมนิเทศผ่าน Google Meet ของ โรงเรียนปริยัติธรรมฝ่ายฆราวาส โรงเรียนปริยัติธรรมทั้งหมดนี้เป็นภาพเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ได้เห็นในวันเปิดเทอมใหม่ท่ามกลางวิถีชีวิตแบบปกติใหม่ (New Normal) น่าจะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองสบายใจในสุขภาวะของบุตรหลานขึ้นมาได้บ้างไม่มากก็น้อย หากว่าทุกฝ่ายร่วมมือร่วมแรงกันอย่างแน่นเหนียว เชื่อแน่ว่าเราจะสามารถผ่านพ้นภาวะดังกล่าวนี้ไปได้ด้วยกัน ในขณะที่การศึกษาของเด็กไทยเราก็ยังเจริญเติบโตก้าวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ... ไม่มีสะดุด

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในวันเปิดเทอมใหม่

ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการดำรงค์ ตุลาสืบ จากโรงเรียนวังเหนือวิทยา จังหวัดลำปาง / ครูศิริพร ลี้รชตะสุวรรณ จากโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / ครูพัชรนันท์ อาตมียะนันท์ จากโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี / ครูศิริมาศ ราชคม จากโรงเรียนแม่เมาะวิทยา จังหวัดลำปาง และ พระมหามนตรี อนุตตโร ครูฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน จากโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ มา ณ โอกาสนี้

 

ภาพประกอบ โดย ผู้เขียน