โควิด-19

หมวดหมู่

ใน

จาก

วิธีประหยัดน้ำหน้าฝน  รับมือยุคโควิด ที่อะไรๆ ก็คาดไม่ถึง

วิธีประหยัดน้ำหน้าฝน  รับมือยุคโควิด ที่อะไรๆ ก็คาดไม่ถึง

ยุคโควิด อะไรๆ ก็คาดไม่ถึง “การ์ดอย่าตกนะครับ แต่คุณตกเสียเอง” วลีฮอตฮิตช่วงนี้เลย ยุคโควิดเป็นยุคที่อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆ ผู้อ่านเคยบ้างไหมที่คิดว่า หากให้ความร่วมมือกันมันจะดี แต่สุดท้ายก็ยังมีช่อง
154