ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

ดอยผาฮี้ จิบกาแฟห้อยขา ท่ามกลางธรรมชาติ

ดอยผาฮี้ จิบกาแฟห้อยขา ท่ามกลางธรรมชาติ

ท่ามกลางความเร่งรีบของสังคมในปัจจุบัน ยังมีหมู่บ้านเล็กๆในป่าผืนใหญ่ที่ห่างไกลจากความรีบร้อนวุ่นวาย ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติกลางหุบเขาสูง บ้านผาฮี้หรือดอยผาฮี้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นหมู่บ้านข
1.1k