ไลฟ์แฮ็ก

หมวดหมู่

ใน

จาก

9 นิสัยเล็กๆ ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ

9 นิสัยเล็กๆ ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ

Weera
| 2 min read
การที่จะไปถึงเป้าหมาย คุณจะต้องมีการจัดการชีวิตอย่างเป็นระบบ คุณจำเป็นต้องมีการสร้างนิสัยและมีวินัยมากพอ วิธีจากหนังสือ Atomic Habits โดย James Clear และนี่ก็คือ 9 นิสัยเล็กๆ ที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณ 1