เชียงราย-อาชีวะสร้างชาติ เสริมทักษะทำงานเปิดร้านเป็น เปิดบ้านงานอาชีพ ต่อยอดอนาคต กำหนดปัจจุบัน สืบสานอดีต ปีที่ 16 ตั้งเป้าจำหน่ายจิ๊บๆ ทะลุ 2 ล้านบาท

เวลา 09.30 น.วันนี้ (13 ธันวาคม 2562) ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลคุกกี้ เค้ก และของขวัญปีใหม่ และงานเปิดบ้านงานอาชีพ ประจำปี 2563″ ชิมคุกกี้ ชิมเค้ก เปิดบ้านงานอาชีพ ต่อยอดอนาคต กำหนดปัจจุบัน สืบสานอดีต ปีที่ 16

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01074-1.jpg" />

เพื่อเป็นการผลิตและจำหน่ายคุกกี้และเค้ก ซึ่งเป็นผลงาน ผลิตภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพ อย่างแท้จริงแก่นักเรียน นักศึกษา ของทุกสาขาวิชาชีพ ให้ได้รับประสบการณ์จริง ในการทำงานสร้างงาน ตามนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมคนอาชีวะให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริงหลังจบการศึกษา

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01067.jpg" />

โดยมี  ดร.แสวง เครือวิวัฒนกุล ประธานกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย,นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติราชการศึกษาธิการภาค 16,นายวิญญูสันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย,สมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  โดย ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชียงราย นำคณะฯ กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01070.jpg

ดร.อรพิน ดวงแก้ว กล่าวว่าการจัดงานเทศกาล คุกกี้ เค้กและของขวัญปีใหม่ และงานปิดบ้านงานอาชีพ ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้ดำเนินการจัดเป็นประจำต่อเนื่องทุกๆปี และในปีนี้นับเป็นปีที่ 16 ของการจัดงาน ซึ่งนอกจะเป็นการผลิตและจำหน่ายคุกกี้และเค้ก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษา แล้ว ยังจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชาได้รับประสบการณ์จริง ในการทำงานสร้างงาน สร้างรายได้ และสอดคล้องกับนโยบาย ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยบูรณาการทุกสาขาวิชา เข้าด้วยกัน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01048.jpg

ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงาน ผลิตภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษา ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ชมพูพันธุ์ทิพย์”ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก โดยในปีนี้ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 13 – 28 ธันวาคม 2562 นอกจากนั้น ยังมีโครงการเปิดบ้านงานอาชีพ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองในการเลือกเรียนต่อ ในสายอาชีพ ได้มีความรู้ ความเข้าใจมีมุมมองอาชีพของตนเองในอนาคตต่อไป

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01079.jpg

สำหรับบรรยากาศภายในงาน มีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งการแสดงผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา ยังมีการแนะแนวการศึกษาต่อในสายวิชาชีพ ระดับ ปวช. / ปวส. / และปริญญาตรี,การแสดงผลงานนิทรรศการ และการสาธิตของแผนกวิชาต่างๆ ทั้ง 15 สาขาวิชา,กิจกรรมเปิดสอน 108 อาชีพ,การออกร้านของสถานประกอบการที่ทำความร่วมมือ (MOU) กับวิทยาลัยฯ,การแสดงดนตรีโฟล์คซองของนักศึกษา,การแสดง “การตีกลองสะบัดชัย” โดยนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม,การแสดงจินตลีลาของนักศึกษาฯ และการแสดงแฟชั่นโชว์ โดย นักศึกษาสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ซ้อน.jpg

นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน ร่วมชิมคุกกี้ และเค้ก แสนอร่อยซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษา แบรนด์ “ชมพูพันธุ์ทิพย์” ซึ่งในปีที่ผ่านมาสามารถจำหน่ายได้มูลค่าสูงกว่า 1.7 ล้านบาท จากการจำหน่ายที่มียอดสั่งซื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี จำนวนลูกค้าที่ชื่นชมในคุณภาพมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าในปีนี้จะมียอดสั่งซื้อสูงทะลุ 2 ล้านบาทเลยทีเดียว ท่านที่สนใจสั่งซื้อได้ที่ ร้านชมพูพันธุ์ทิพย์ ด้านหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ถนนธนาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 053 713 036 หรือเข้าเยี่ยมชมเวปไซด์ของวิทยาลัยฯ ได้ที่ www.cvc.ac.th

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01086.jpg