เชียงราย-งานปอยปีใหม่ไตยจัดขึ้นที่อำเภอแม่สาย มีชาวไทยใหญ่จำนวนมาก เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันปีใหม่ไทยใหญ่อย่างเนืองแน่น 

วันที่ 26 พ.ย. 62 นายสมศักดิ์ คณาคำ นอภ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็นประธานในงานปอยปีใหม่ไตย ณ บริเวณที่ดินว่างข้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 บ้านเหมืองแดง หมู่ที่ 1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยได้รับเกียรติจากนางลัดดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ นายากสมาคมไทลื้อแห่งประเทศไทย และนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.เชียงราย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/141486-1024x683.jpg" /> นายเกียรติศักดิ์ เดชประภาพร ประธานชมรมวัฒนธรรมเครือไตย อ.แม่สาย กล่าวว่า คณะกรรมการชมรมวัฒนธรรมเครือไตยและพี่น้องชาวไตยที่อาศัยในจังหวัดเชียงราย ได้พร้อมใจกันจัดงานปอยปีใหม่ไตยขึ้น เพื่อเป็นการพบปะกันของพี่น้องเชื้อสายไตย ซึ่งในพื้นที่อำเภอแม่สาย จ.เชียงราย มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ ซึ่งมีชาวไตยหรือไทใหญ่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และได้มีการอพยพข้ามมาอยู่ในฝั่งไทยตั้งแต่อดีต แต่ยังไม่เคยจัดงานประเพณีปอยปีใหม่ไตยขึ้นในพื้นที่อำเภอแม่สาย ปีนี้ก็เป็นโอกาสอันดีจึงเห็นควรจัดงานขึ้นเป็นปีแรก เพื่อเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามวัฒนธรรมไทใหญ่ ณ บริเวณที่ดินว่างข้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 บ้านเหมืองแดง หมู่ที่ 1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ตรงข้ามร้านอัญชลีวัสดุก่อสร้าง มีกำหนดจัดงาน 3 วัน คือตั้งแต่วันที่ 24-26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นอกจากจะเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ยังส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในท้องที่ของ อ.แม่สาย อีกด้วย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/141492-1024x683.jpg ไตยหรือไทยใหญ่นั้น มีความเชื่อมโยงกับคนไทยมานานหลายทศวรรต อันเนื่องมาจากการที่คนไตยหรือสยามนั้น ที่แท้ก็คือคนชนชาติเดียวกัน ได้ถูกกองกำลังของเจงกิสข่าน ที่ได้แผ่อิทธิพลเข้ามาในจีนตอนใต้  และขยายอาณาเขตมากขึ้น จนทำให้คนไตยได้พากันอพยพหลบภัยลงมาเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งก็สร้างบ้านแปงเมืองกันที่เขตพื้นที่เขตตอนใต้ของจีนและรวมตัวกันจนสามารถสร้างบ้านสร้างเมืองและกลายมาเป็นประเทศฉาน ก่อนที่จะถูกอังกฤษเข้ามายึดพม่า และถูกพม่าหลอกให้ทำสัญญาปางโหลง และครอบงำประเทศฉานจนกลายเป็นรัฐๆหนึ่งของพม่ากระทั้งปัจจุบันนี้ https://kdcdn.co/wp-content/uploads/141493-1024x683.jpg งานปอยปีใหม่ไตย เป็นงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของชาวไตยหรือไทใหญ่ เพราะชาวไทใหญ่ถือเอาวันสุดท้ายของเดือนสิบสอง คือวันแรม 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นวันสิ้นปี และวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน1 เป็นวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งจะตรงกับในช่วงเดือนธันวาคม ชาวไทใหญ่จึงได้ร่วมกันจัดงานปอยฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมกับปอยยกย่องเจ้าครูหมอ ซึ่งเป็นงานรำลึกถึงพระคุณของครูทุกสาขาวิชา โดยส่วนมากจะจัดร่วมกันระหว่างวัดกับประชาชน

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวไตยและชาวบ้านในพื้นที่เข้าชมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากผลตอบรับที่ได้ทำให้ผู้จัดงานมีแนวคิดจะจัดงานปอยปีใหม่ไตยขึ้นในปีต่อๆไป เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและแสดงศิลปะวัฒนธรรมชาวไตยให้เป็นที่รู้จักกับนักท่องเที่ยวอีกด้วย https://kdcdn.co/wp-content/uploads/141487-1024x683.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/141491-1024x683.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/141495-1024x683.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/141498-1024x683.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/141499-1024x683.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/141500-1024x683.jpg