สำนักวิชานวัตกรรมสังคม สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ

                                                     School of Social Innovation, International Development Major

                                                                               เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ววันนี้!


         สวัสดีค่ะทุก ๆ คน วันนี้ CALLMESAY ก็มีข่าวสารที่น่าสนใจอยากมาแชร์ให้กับทุก ๆ คนกันค่ะ นั่นก็คือ ข่าวการเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ หรือ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นั่นเอง ซึ่งเป็นการเปิดรับสมัครรอบรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3 (Admissions 1) ในบทความนี้ นอกจาก CALLMESAY จะมาแชร์ข่าวสารให้กับน้อง ๆ ม.6 ที่สนใจจะเรียนสายการพัฒนาสังคมแล้ว CALLMESAY ยังอยากมาแชร์ประสบการณ์ให้กับน้อง ๆ และทุก ๆ คน เกี่ยวกับสำนักวิชานี้ด้วยค่ะ เนื่องจาก CALLMESAY ก็เป็น 1 ในนักศึกษาของสำนักวิชานี้ด้วยค่ะ ^^

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย CALLMESAY“สำนักวิชานวัตกรรมสังคม สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ เรียนอะไรกัน?” 

“สำนักวิชานวัตกรรมสังคม สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ จบไปแล้วทำงานอะไร?”

         นี่เป็นคำถามที่ CALLMESAY และรวมถึงเพื่อน ๆ ในสำนักมักจะได้ยินจากเพื่อน ๆ สำนักอื่น หรือคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้เรียนที่มหาวิทยาลัยนี้อยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากสำนักวิชานี้เป็นสำนักวิชาน้องใหม่ ที่เพิ่งเปิดหลักสูตรในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เพียง 7 ปีเท่านั้น และนักศึกษาปริญญาตรีรอบต่อไป จะกลายเป็นนักศึกษารุ่นที่ 8 ของสำนักวิชานี้นั่นเอง ซึ่งสำนักวิชานวัตกรรมสังคม เป็นสำนักวิชาที่มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้นำในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีขึ้น โดยหัวใจหลักคือการให้ความรู้แก่บัณฑิตในด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ทั้งในระดับประเทศ และระหว่างประเทศ และควบคู่กับไปการใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking) ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creativity) การสื่อสาร (Communication) และการประสานงาน (Coordination)

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย CALLMESAY         ซึ่งสาเหตุที่ทางสำนักวิชาเน้นทักษะทั้ง 4 ทักษะนี้เป็นหลักในการเรียนการสอน เนื่องจากการเรียนในสำนักวิชานี้ เป็นการเรียนเกี่ยวกับการสร้างสรรค์สังคมในทุกระดับ ซึ่งนั่นหมายความว่า บัณฑิตทุกคน จะต้องทำงานร่วมกับคนมากมาย ทั้งคนที่สนิทหรือไม่สนิทเลยก็ตาม ดังนั้น 4 ทักษะที่กล่าวมาข้างต้น เป็นทักษะที่จำเป็นมากสำหรับการทำงานด้านพัฒนาสังคม

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย CALLMESAY         โดยส่วนตัว CALLMESAY รู้สึกว่า การได้เข้ามาเรียนในสำนักนี้ ทำให้ CALLMESAY รู้สึกได้เปิดโลกมากขึ้น เนื่องจากเราได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในโลกของเรามากขึ้น และยังรู้สึกว่าเราสามารถมองบางสิ่งบางอย่างหรือเหตุการณ์บางอย่างไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ซึ่งไม่ได้หมายความว่า เราตัดสินว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดี แต่มันคือการมองสิ่งนั้นจากหลากหลายมุมมอง และผลลัพธ์ที่ได้คือ มันทำให้เราเข้าใจ ความแตกต่างมากขึ้น และนั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถเข้าใจความแตกต่างของแต่ละสังคม และสามารถพัฒนาสังคมนั้น ๆ ได้ตรงจุดมากที่สุด

ภาพโดย CALLMESAY         สุดท้ายนี้ CALLMESAY ไม่อยากให้ตั้งคำถามว่าสำนักวิชานี้จบไปทำอะไรได้บ้าง CALLMESAY รู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับการนำวิชาความรู้ที่ได้ไปใช้ของแต่ละบุคคลมากกว่า (ซึ่ง CALLMESAY มองว่า ไปได้หลายทางมาก ๆ) ดังนั้น ฝากถึงน้อง ๆ ที่สนใจอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนวัตกรรมสังคม สามารถลองสมัครเข้ามาได้นะคะ แล้วเราจะได้มาร่วมสร้างสรรค์สังคมนี้ให้น่าอยู่ด้วยกันค่ะ ^^


สำนักวิชานวัตกรรมสังคม สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

เปิดรับสมัครรอบรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3 (Admissions 1) ตั้งแต่วันที่ 17-27 เมษายน 2563 

สมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ : student.mytcas.com

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ : http://bit.ly/2Q5i1Ni

Facebook Page สำนักวิชา คลิก : School of Social Innovation - สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

ภาพโดย CALLMESAYภาพทั้งหมดโดย : CALLMESAY (ผู้เขียน)

เครดิตภาพปก : ID’s logo