เชียงราย- รองแม่ทัพภาค 3 ตรวจเยี่ยมจุดบริการนักท่องเที่ยว และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่เสียสละเวลา มาออกให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่

พลตรี จิระเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางไปตรวจเยี่ยมจัดบริการนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมี พันเอกพศิน แสงคำ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ให้การต้อนรับ พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร รอง มทภ.3 / รอง ผบ.ศบภ.ทภ.3 เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ ศูนย์ Nissan Angel Way สาขาสี่แยกแม่กรณ์ อ.เมือง จว.ช.ร.จุดบริการดังกล่าวได้ตั้งเพื่ออำนวยความสะดวก ตลอดความปลอดภัยในการเดินทางของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้าไปยังพื้นที่จังหวัดเชียงราย

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1149378/IMG_6911.jpg?w=480 480w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1149378/IMG_6911.jpg?w=640 640w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1149378/IMG_6911.jpg?w=1200 1200w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1149378/IMG_6911.jpg?w=1600 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_6911.jpg"

Advertisement

Advertisement

/>

พื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้จัดตั้งจุดให้บริการทั้ง 18 อำเภอ จำนวน 143 จุดทั้งถนนสายหลัก และถนนสายรอง โดยจัดตั้งจุดบริการเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2562 โดยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากที่สุดในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 16 ราย อำเภอแม่สรวย บาดเจ็บ 4 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต และอำเภอแม่สาย ได้รับบาดเจ็บ ๒ ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต สาเหตุจากการเมาแล้วขับ พาหนะที่เกิดเหตุเป็นรถจักรยานยนต์พลตรีจิระเดช กมลเพชร รอง แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่าต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่เสียสละเวลา มาออกให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกนายตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง และใช้วาจาพูดคุยกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาขอใช้บริการอย่างสุภาพ ไม่ใช้อารมณ์กับนักท่องเที่ยว

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_6967-1.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7038.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7023-4.jpg