เชียงราย-เปิดตลาดแห่งใหม่ ตลาดค้าส่งใหญ่สามารถให้เกษตรกร นำสินค้าพืชสวนของตัวเองมาจำหน่ายได้โดยตรง

วันที่ 13 ธ.ค.2562 นางรัตนา จงสุทธานามณี เป็นประธานพิธีเปิดตลาดกลางค้าส่งผักส่งผลไม้แห่งใหม่จังหวัดเชียงราย ตลาดพบโชคแม่กรณ์ โดยมีนายนพวิชญ์ ดอนชัย กรรมการผู้จัดการตลาดพบโชคแม่กรณ์ กล่าวให้การต้อนรับ  ตลาดพบโชคแม่กรณ์ตั้งอยู่ที่ บริเวณสี่แยกแม่กรณ์ อ.มือง จ.เชียงราย เป็นตลาดการค้าส่งผักผลไม้ แห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวเชียงราย ที่เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ทุกประเภท เพื่อสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายด้วยตัวเองกระจายสู่ผู้บริโภค และยังส่งเสริมการค้าขายระหว่างชายแดน จีน เมียนมาร์ ลาว เพื่อให้เป็นแหล่งกระจายสินค้า สู่ตลาดระดับภาค

โดยตลาดแห่งนี้ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานทดแทน ตามนโยบายภาครัฐ ด้วยการติดตั้งระบบโซ่ล่าเซล หรือการนำเชื้อเพลิงพลังงานไฮโดรเจนมาใช้ในทุกล๊อค รวมทั้งสิ้น 500 ล๊อค ทั้งนี้ในงานพิธีเปิดมีสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

Advertisement

Advertisement

ข่าวโดย : นิภาพร อาคุณยาดา

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/10874.jpg" />

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/10877.jpg" /> https://kdcdn.co/wp-content/uploads/10878.jpg