สวัสดีค่ะทุกๆคน วันนี้ CALLMESAY ก็มีข่าวสาร สาระดีๆมาแชร์กับทุกๆคนอีกเช่นเคยค่ะ ข่าวสารวันนี้ก็คือปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่ที่ต้องอาศัยและทำมาหากินเป็นอย่างมาก และเนื่องจาก CALLMESAY ก็เป็นหนึ่งคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเหล่านั้น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากนั้นก็คือ จังหวัดเชียงราย 

        จังหวัดเชียงรายได้รับผลกระทบรุนแรงจากฝุ่น PM 2.5 มาตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2562 เชียงรายมีค่าฝุ่นที่เกินมาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ถึง 77 วัน และในปี 2563 ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ค่าฝุ่นที่วัดได้จาก AirVisual Application ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา อยู่ที่ 514 US AQI ซึ่งถือว่าอันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก ส่วนค่าฝุ่นปัจจุบัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 วัดจาก AirVisual Application อยู่ที่ 186 US AQI ซึ่งยังถือว่าอันตรายเนื่องจากมีโอกาสส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

Advertisement

Advertisement

** ทำความเข้าใจกับหน่วย AQI  

         ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ AQI คือ ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศเพื่อง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนค่ะ

ภาพโดย FB สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงข้อมูลเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563

ภาพโดย CALLMESAYข้อมูลเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563

         และเนื่องจาก CALLMESAY ก็อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย และได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 อย่างมาก จนทางมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องงดการเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษา ซึ่งสาเหตุที่ทางมหาวิทยาลัยต้องงดการเรียนการสอน ไม่เพียงเพราะเหตุผลเรื่องไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่สามารถกระทบถึงสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

         จะเห็นได้ว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดเชียงราย ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไป ประชาชนในพื้นที่ต้องอาศัยอยู่กับสภาพอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีประชาชนคนใดได้รับผลกระทบทางสุขภาพที่รุนแรงจากปัญหาฝุ่นนี้ แต่ปัญหานี้อาจจะสะสมและส่งผลไปถึงปัญหาสุขภาพในระยะยาว ถ้าหากปัญหานี้ยังไม่ได้ถูกแก้ไขอย่างถูกต้อง

         ภาพถ่ายด้านล่างนี้ เป็นภาพที่ถ่ายโดย CALLMESAY เองค่ะ อยากจะให้ทุกๆคนได้เล็งเห็นถึงภัยร้ายจาก PM 2.5 ว่ารุนแรงขนาดไหน สุดท้ายนี้ ทั้งสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 กับฝุ่น PM 2.5 CALLMESAY อยากให้ทุกๆคน ดูแลสุขภาพของตัวเอง ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน ล้างมือทุกครั้งก่อนกินข้าวหรือเมื่อมีการสัมผัส รับประทานอาหารสุก ใช้ช้อนตัวเองนะคะ เราจะต้องผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปด้วยกันค่ะ! ^_^

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย CALLMESAY

ภาพทั้งหมดโดย : CALLMESAY (ผู้เขียน)