เชียงราย-กตัญญู เครื่องหมายคนดี….ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 นำกำลังขอพรอดีตผู้บังคับบัญชา อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ระลึกถึงคุณงามความดี ขอบคุณสนับสนุนภารกิจหน่วย เนื่องในปีใหม่ 2563

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 นำคณะนายทหาร ของ มณฑลทหารบกที่ 37 เดินทางเข้าพบ อดีตผู้บังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ 37 พร้อมทั้งกล่าวคำอวยพรมอบของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 และขอพรอันเป็นมงคลยิ่งในการปฏิบัติงานเริ่มศักราชใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อแสดงออกถึงความนอบน้อม ความกตัญญูกตเวทิตา และระลึกถึงคุณงามความดีของอดีตผู้บังคับบัญชา ที่ได้สร้างความเข้มแข็ง ความเป็นปึกแผ่น และคุณประโยชน์อันเป็นอเนกประการให้แก่หน่วย

จากนั้น ในเวลา 13.00 น. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 และคณะ เดินทางเข้าพบและขอพรจาก อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2563 และขอบคุณที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือภารกิจต่างๆ ของมณฑลทหารบกที่ 37 อย่างดียิ่งเสมอมา ณ วัดร่องขุ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/80082630_1047183392285637_3066544608541409280_o.jpg" />

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1134926/80461939_1047183588952284_2330891808239779840_o.jpg?w=480 480w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1134926/80461939_1047183588952284_2330891808239779840_o.jpg?w=640 640w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1134926/80461939_1047183588952284_2330891808239779840_o.jpg?w=1200 1200w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1134926/80461939_1047183588952284_2330891808239779840_o.jpg?w=1600 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/80461939_1047183588952284_2330891808239779840_o.jpg" /> https://kdcdn.co/wp-content/uploads/80251573_1047183492285627_6121496228472553472_o.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/80560951_1047183615618948_7345937227844681728_o.jpg