เชียงราย-มทบ.34 ห่วงใยผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ความมั่นคงเขตพะเยา-เชียงราย ขึ้นดอยมอบผ้าห่มกันหนาวและจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลสุขภาพชาวบ้านที่ภูชี้ฟ้า

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 ธ.ค. 62 พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผบ.มทบ.34 จ.พะเยา เป็นประธานในการมอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านบนพื้นที่ภูชี้ฟ้า ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ พื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ บ้านร่มฟ้าไทย ม.24 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย มีหัวหน้าส่วนราชการและชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_0912-2.jpg" />

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_0898-1.jpg" />

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1151156/DSC_0899-3.jpg?w=480 480w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1151156/DSC_0899-3.jpg?w=640 640w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1151156/DSC_0899-3.jpg?w=1200 1200w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1151156/DSC_0899-3.jpg?w=1600 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_0899-3.jpg" /> https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_0909.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_0925-1.jpg

ผบ.มทบ.34 เผยว่า เนื่องด้วยกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มณฑลทหารบกที่ 34 และศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ มีความห่วงใยต่อสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะพี่น้องราษฎรที่อยู่บนพื้นที่สูงหรืออยู่ในพื้นที่ที่ทุรกันดาร ซึ่งจะประสบอากาศหนาวเย็นเป็นประจำทุกๆปี มณฑลทหารบกที่ 34 จึงได้จัดกิจกรรม”ห่วงใยสุขภาพ ผู้ประสบอากาศหนาวเย็น” ประจำปื 2563 ขึ้นในวันนี้ โดยได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อน จาก รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อำเภอเมือง จ.พะเยา มาออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ พร้อมทั้งมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรผู้ประสบอากาศหนาวเย็น เพื่อเป็นการบรรเทาความหนาวเย็นในขั้นต้น ทั้งนี้มีราษฎรที่ประสบอากาศหนาวเย็น และได้รับการพิจารณาจากผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชน เข้ารับมอบผ้าห่มกันหนาวในครั้งนี้ จำนวน 80 คน https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_0940-2.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_0942-1.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_0945-2.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_0950-1.jpg