เชียงราย-หอศิลปะและวัฒนธรรมอำเภอพาน จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ”น้อมรำลึกถึงพ่อ” เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนที่สนใจงานศิลปะได้มีประสบการณ์ด้านศิลปะ

5 ธันวาคม 2562 หอศิลปะและวัฒนธรรมอำเภอพาน จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ”น้อมรำลึกถึงพ่อ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนที่สนใจงานศิลปะได้มีประสบการณ์ด้านศิลปะ มีนักเรียนกว่า 50 คน จากโรงเรียนประถมและมัธยมในพื้นที่อำเภอพานและใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว โดยจะวาดภาพที่เกี่ยวข้องหรือสื่อความหมาย ถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 และคัดเลือกประกวดในระดับประถมและมัธยม ระดับละ 5 รางวัล นักเรียนจะใช้สีเทียน หรือสีน้ำ ได้ตามความถนัดของแต่ละคน โดยมี นางภัทราวดี สุทธิธนกุล นายอำเภอพาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมในวันดังกล่าว

Advertisement

Advertisement

นายพานทอง แสนจันทร์ ประธานกลุ่มหอศิลปะและวัฒนธรรมอำเภอพาน กล่าวว่า ทางหอศิลปะและวัฒนธรรมอำเภอพาน ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9 ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ วันนี้ทางกลุ่มสล่าเมืองพานได้มาเป็นพี่เลี้ยง แนะนำความรู้ทางด้านศิลปะแก่นักเรียน และเป็นกรรมการคัดเลือกภาพวาดของเด็กนักเรียน เพื่อนำมาจัดแสดงที่หอศิลปะและวัฒนธรรมอำเภอพาน ตลอดเดือนธันวาคมนี้ด้วย

ข่าวโดย : นราธิป เนตรคำ

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/857716.jpg" />

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/857717.jpg" /> https://kdcdn.co/wp-content/uploads/857718.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/857720.jpg