เชียงราย-” ซ่อมบ้านแปลงเมือง ” ชุดช่างทหารพราน ร่วมกับจิตอาสาอำเภอแม่จัน ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยราษฎรผลกระทบจากพายุลูกเห็บพัดถล่ม วาตภัยบ้านเรือนเสียหาย

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย กองร้อยทหารพรานที่ 3108 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่จัน ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของนางพอน จับใจนาย บ้านเลขที่ 50 บ้านป่ากุ๊ก หมู่ที่ 8 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับผลกระทบด้านความเสียหายจากเหตุวาตภัย พายุลูกเห็บถล่ม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1156023/265831.jpg?w=480 480w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1156023/265831.jpg?w=640 640w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1156023/265831.jpg?w=1200 1200w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1156023/265831.jpg?w=1600 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/265831.jpg" />

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1156023/265832.jpg?w=480 480w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1156023/265832.jpg?w=640 640w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1156023/265832.jpg?w=1200 1200w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1156023/265832.jpg?w=1600 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/265832.jpg" />

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1156023/265833-1.jpg?w=480 480w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1156023/265833-1.jpg?w=640 640w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1156023/265833-1.jpg?w=1200 1200w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1156023/265833-1.jpg?w=1600 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/265833-1.jpg" /> https://kdcdn.co/wp-content/uploads/265826.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/265829.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/265837.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/265834.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/265835-1.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/265838.jpg