เชียงราย-รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 37 นำทหารจิตอาสา รด.จิตอาสา ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วม กิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ พันเอก กิตติพล ไพรหิรัฐ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 /รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานในกิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2562 ณ หมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Advertisement

Advertisement

ทั้งนี้ มีกำลังพลทหาร มณฑลทหารบกที่ 37 และหน่วยข้างเคียงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย, นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา, ส่วนราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมการบริจาคโลหิต และบริจาคอวัยวะ โดยแจ้งความจำนงบริจาคโลหิต จำนวน 121 ราย สามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 88 ราย ซึ่งได้รับความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมจากประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยได้รับยอดการบริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 88 ราย รวมปริมาณ 33,800 ซีซี. , การบริจาคดวงตา จำนวน 20 ราย และบริจาคอวัยวะจำนวน 16 ราย

Advertisement

Advertisement

data-srcset="https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1071342/164594.jpg?w=480?&auto=compress 480w, https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1071342/164594.jpg?w=640?&auto=compress 640w, https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1071342/164594.jpg?w=1200?&auto=compress 1200w, https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1071342/164594.jpg?w=1600?&auto=compress 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/164594.jpg" />

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1071342/164596.jpg?w=480?&auto=compress 480w, https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1071342/164596.jpg?w=640?&auto=compress 640w, https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1071342/164596.jpg?w=1200?&auto=compress 1200w, https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1071342/164596.jpg?w=1600?&auto=compress 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/164596.jpg" /> https://kdcdn.co/wp-content/uploads/164598.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/164593.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/164595.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/164597.jpg