มนุษย์แท้จริงแล้วอยากสวยไปเพื่ออะไร นี่อาจเป็นข้อสงสัยแทบจะทุกครั้งที่เปิดตู้เสื้อผ้า แต่งตัว แต่งหน้าทาปาก และทำผม และจะยิ่งถามตัวเองบ่อย ๆ ยิ่งขึ้นไปอีกว่า เบื่อไหมที่จะต้องฉาบตัวด้วยข้าวของประทินโฉม และเสื้อผ้าแบบนี้

จนกระทั่งหวนนึกถึงตอนเรียนวิชาจิตวิทยาพื้นฐาน แล้วจู่ ๆ ชื่อของอับบราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) ก็ผุดขึ้นมาในห้วงคำนึง มาสโลว์เป็นนักจิตวิทยาที่ได้รับการยอมรับ และเป็นผู้กล่าวถึงทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการไว้ 5 ข้อ คือ

maslow"Maslow's Hierarchy of Needs Infographic" by Eli Also is licensed under CC BY-NC-ND 4.0 

1. ความต้องการทางกายภาพ    

2. ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย  

3. ความต้องการมีส่วนร่วมในสังคม

4. ความต้องการยกย่องนับถือ

5. ความต้องการบรรลุในสิ่งที่ตั้งใจ

แม้ความรู้และความทรงจำจะลืมเลือนว่าแต่ละข้อคืออะไร โชคดีที่ชีวิตมีอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นแหล่งค้นหาบทเรียนแห่งความทรงจำ หลังจากอ่านทฤษฎีนี้ของมาสโลว์อีกครั้ง เราจึงได้พอจะเข้าใจว่า แท้จริงแล้วมนุษย์ทำสวย และอยากสวยไปเพื่ออะไร และเพื่อใคร

Advertisement

Advertisement

ข้อ 3 – 4 – 5 น่าจะคือคำตอบ

เมื่อความความต้องการทางกายภาพ และความต้องการความมั่นคงและปลอดภัยอันเป็นเรื่องปัจเจกคงทีดีแล้ว ความสวยความงามน่าจะเป็นเรื่องของการประกาศความมีตัวตนของตนเองในสังคม ซึ่งไม่ใช่เรื่องของตัวเองเพียงคนเดียวอีกต่อไป  ดังนั้น การทำสวยจึงอาจตอบความต้องการในข้อ   3 – 4 และ 5

beauty https://www.freepik.com/free-photo/copy-space-montage-with-woman_6445188.htm#page=1&query=beautiful&position=12

เราแต่งตัวสวยทุกวันเพราะต้องการเป็นส่วนหนึ่งสังคม พูดได้ว่าสังคมและคนอื่นต้องการสิ่งนี้ และเป็นผู้นำพาให้เราต้องยอมรับและทำตาม เราต้องการให้สังคมยอมรับ และทนไม่ได้ที่จะถูกโดดเดี่ยวจากคนอื่น ทั้งญาติมิตร เพื่อนร่วมงาน คนรัก ฯ และไม่เพียงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเท่านั้น เมื่ออยู่ในสังคมแล้ว ยังต้องการการยกย่องนับถือ และต้องเป็นที่โดดเด่นเสียอีกด้วย คุณคงรู้สึกดีอย่างมากหากมีคนชมว่าแต่งตัวดี สะดุดตากว่าใครในออฟฟิศ คุณคงตัวลอยมากกว่าได้คำชมว่าทำงานดี ทำงานเก่งเสียอีก แต่หากชมทั้งสองด้าน ก็เตรียมหินไว้ถ่วงขาได้เลย 

Advertisement

Advertisement

และเหนือยิ่งไปกว่านั้น ความสวยและความงามยังนำไปสู่ความต้องการระดับสูงสุด คือความต้องการบรรลุในสิ่งที่ตั้งใจไว้

hairPhoto by Hannah Gullixson on Unsplash

แน่นอนว่าคงไม่มีใครที่อยากจะล้มเหลวในชีวิต ใคร ๆ ต่างก็อยากจะทำให้ชีวิตราบรื่น และประสบความสำเร็จตามที่ตั้งไว้ ความสวยงามทั้งรูปร่างหน้าตา และบุคลิกภาพจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งเพื่อพาไปสู่ความต้องการนี้ได้

Advertisement

Advertisement

หากในวันที่คุณต้องไปนำเสนอผลงานต่อหน้าลูกค้า เจ้านาย ครูบาอาจารย์ ฯ แต่ไปในร่างที่ไร้สติ ขอบตาดำคล้ำจากการอดตาหลับขับตานอน หน้าหมองคล้ำหย่อนคล้อย มีกลิ่นปากและคราบน้ำลาย ผมเผ้ากระเซอะกระเซิง เสื้อผ้าหลุดลุ่ยไม่เรียบร้อย เนคไทบิดเบี้ยว ใส่รองเท้าสลับข้าง หรือต่างสี คุณคิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น   

ดังนั้นแล้ว ความงาม จึงเป็นเรื่องของตัวตน และคนอื่น เพราะเราต่างก็ต้องการการยอมรับและเห็นในตัวตนและคุณค่า  แต่ก็อย่าลืมว่า ความงามที่ดีจีรังก็ไม่ได้ฉาบอยู่แค่เพียงเปลือกนอก ความดี ความเห็นคุณค่าในคนอื่นจะยิ่งทำให้ความสวยงามในตัว ยิ่งสมบูรณ์

ภาพปก Photo by Keagan Henman on Unsplash