เชียงราย-คนรุ่นใหม่ก้าวเข้าสู่การเมืองท้องถิ่น อาสาลงสมัคร สจ.อ.เมืองเชียงราย เขต 2 จะก้าวไปพัฒนาสิ่งใหม่ ให้พี่น้องเชียงราย 

19 ธ.ค.2562 นายอิทธิทัชน์ กานุมาน (ปกป้อง) วัย 34 ปี ศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาล1(ศรีเกิด) ศิษย์เก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม(สนส.43/46) จบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เป็นอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสยามเชียงราย ถึงเหตุการณ์ที่ฝังใจ จากการประสบอุบัติเหตุด้วยตนเอง และได้รับการช่วยเหลือจากกู้ภัย ทำให้ตนเองปลอดภัยจากอุบัติเหตุ จึงมีแนวคิดของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน จึงผันตัวเองไปเป็นช่วยคน โดยสมัครเป็นกู้ภัย ออกช่วยเหลือผู้คนมาโดยตลอด เริ่มเข้าเป็นอาสากู้ภัยตั้งแต่ปี2545 ผ่านมาได้17ปี จากการซื้อรถยนต์เข้ามาร่วมงานกู้ภัย รับส่งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เกิดเหตุน้ำท่วมที่ไหนฏอาสานำรถตนเองออกช่วยเหลือ มาโดยตลอด ตามอุดมการณ์ที่ตั้งใจไว้ว่าจะช่วยเหลือสังคม

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__5824590.jpg" />

มีประสบการณ์ช่วยเหลือสังคม และธุรกิจด้านการท่องเที่ยว-นำเที่ยว กว่า10ปี ทำให้ทราบถึงความต้องการของคนในชุมชนเชียงราย ตลอดไปถึงนักท่องเที่ยว ที่มาเชียงจังหวัดเชียงราย ความหวังที่อยากจะพัฒนาคนในชุมชนเชียงราย ให้มีศักยภาพ สามารถสร้างรายได้ นำเม็ดเงินเข้าสู่คนจังหวัดเชียงราย สร้างงานสร้างราย ในความสามารถความรู้ และการได้ช่วยเหลือ ที่เก็บประสบการณ์มา อยากจะใช้แนวคิดใหม่ๆ มาสู่พ่อแม่พี่น้องชาวเชียงราย จึงขอโอกาสให้ผม คนรุ่นใหม่ได้เข้ามารับใช้ทำงาน พัฒนาบ้านเกิดของผม ที่ผมรักให้ดีขึ้นไป (การช่วยเหลือของผมไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้)

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1118500/S__52633606.jpg?w=480 480w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1118500/S__52633606.jpg?w=640 640w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1118500/S__52633606.jpg?w=1200 1200w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1118500/S__52633606.jpg?w=1600 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__52633606.jpg" /> https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__52633608.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__52633609.jpg