ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

แจกพิกัด 5 จุดถ่ายรูปสุดปังที่แม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่

แจกพิกัด 5 จุดถ่ายรูปสุดปังที่แม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่

"แม่กำปอง" ชื่อนี้หลายคนรู้จักกันดี หมู่บ้านธรรมชาติกลางหุบเขา ที่นี่ มีชื่อเสียงมากในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน หมู่บ้านแม่กำปอง ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงให
504