อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

7 นิสัยที่ไม่ควรทำ ถ้าอยากประสบความสำเร็จ

7 นิสัยที่ไม่ควรทำ ถ้าอยากประสบความสำเร็จ

ไม่ว่าใครก็อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานกันทั้งนั้นค่ะ  หลายคนก็จะพยายามหาวิธีการต่างๆที่ช่วยพาไปสู่เป้าหมายแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญและมีผลกระทบอย่างมากซึ่งเรามักจะมองข้ามคือนิสัยที่เราทำอย่างต่อเน