สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

ระวัง 5 โรค ภัยเงียบ วัยทำงาน

ระวัง 5 โรค ภัยเงียบ วัยทำงาน

ทุกวันนี้เราทุกคนต่างใช้เวลาในการทำงานเพื่อให้ได้เงินมาดำรงชีวิตประจำวันในแต่ละเดือนคือต้องแลกกับเวลาในการทำงานอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวันหรืออาจมากกว่านั้น เชื่อเลยว่าหลายคนที่ทำงานอย่างหนักมีโอกาสที่จ