เชียงใหม่- ผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวประท้วงขอเพิ่มเบี้ยยังชีพ 3,000 บาท เป็นของขวัญปีใหม่ ครวญค่าครองชีพพุ่ง แค่ 600 หรือ วันละ 20 บาท ไม่พอกิน

ตัวแทนผู้สูงอายุจากหลายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่นับร้อยคน รวมตัวกันที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 20 ธ.ค.  เข้ายื่นหนังสือถึงพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มบำนาญผู้สูงวัยหรือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จากเดือนละ 600 บาท เป็น 3,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน และ เพื่อเป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ตามที่พรรคพลังประชารัฐได้หาเสียงไว้ก่อนหน้านี้

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1124582/IMG_20191220_112312.jpg?w=480 480w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1124582/IMG_20191220_112312.jpg?w=640 640w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1124582/IMG_20191220_112312.jpg?w=1200 1200w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1124582/IMG_20191220_112312.jpg?w=1600 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20191220_112312.jpg" />

Advertisement

Advertisement

นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ตัวแทนกลุ่มขับเคลื่อนบำนาญผู้สูงวัยจังหวัดเชียงใหม่ บอกว่า ปัจจุบันมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กว่า 10 ล้านคน หรือ คิดเป็นร้อยละ 16 ของประชากรทั้งประเทศ ขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย แต่เบี้ยยังชีพที่รัฐบาลให้กับผู้สูงอายุเดือนละ 600 บาท หรือ เพียงวันละ 20 บาท เป็นรายได้ที่ต่ำเกินไป ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ทำให้ผู้สูงอายุยากจนข้นแค้น เดือดร้อนแสนสาหัส กว่า 3 ล้านคน ต้องไร้ที่อยู่ถูกทอดทิ้งและกลายเป็นคนเร่ร่อนขอทาน ทั้งที่ผู้สูงอายุเป็นผู้สร้างผลผลิตให้สังคมและเป็นผู้จ่ายภาษีมาตลอดชีวิต

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/Screenshot-1053.png" />
กลุ่มขับเคลื่อนบำนาญผู้สูงวัยจังหวัดเชียงใหม่ จึงเรียกร้องขอให้รัฐบาลเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเดือนละ 3,000 บาท โดยขอให้ทางรัฐบาลเร่งรัดดำเนินการเพื่อให้เป็นของขวัญในวันปีใหม่ ที่กำลังจะมาถึงนี้

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/Screenshot-1052.png