ในแต่ละปีจะมีสาขาเปิดใหม่อยู่เรื่อยๆ ซึ่งน้องๆ ควรให้ความสนใจกับสาขาเหล่านี้ เพราะมหาวิทยาลัยจะตัดสินใจเปิดสาขาใหม่ๆ ก็ต่อเมื่อในตลาดมีความจำเป็น หรือขาดแคลนบุคลากรในสายอาชีพนั้นๆ จึงทำให้โอกาสในการได้ทำงานหลังจากเรียนจบแล้วค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะ

(มาดูแต่ละสาขาไปพร้อมๆกันเลยค่า!)Cr : http://www.ahs.nu.ac.th/th/images/buttom/course/image/OD2.jpg1.สาขาทัศนมาตรศาสตร์

          เป็นอีกสาขาที่น่าสนใจของวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิมทีสาขานี้มีเปิดสอนเพียง 2 แห่งเท่านั้น คือมหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยรามคำแหง แต่ในปีการศึกษาล่าสุดได้เปิดเพิ่มที่คณะสหเวชศาสตร์ สาขาทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้เวลาเรียน 6 ปี เนื้อหาที่เรียนสามารถเดาได้จากชื่อสาขา "ทัศนะ" แปลว่า การมองเห็น ดังนั้นทัศนมาตรศาสตร์ ก็คือสาขาวิชาประยุกต์ทางด้านคลินิกสายตาและระบบการมองเห็น เป็นการนำความรู้ด้านวิทยาศาตร์การแพทย์และฟิสิกส์ด้านแสง-เลนส์สายตามาใช้ในการตรวจ วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาระบบการมองเห็น

Advertisement

Advertisement

          น้องๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับโรคตาเบื้องต้น ทั้งการเป็นต้อกระจก ต้อเนื้อ ต้อหิน เบาหวานขึ้นจอประสาท เน้นหนักไปทางการตรวจวัดสายตา การทำแว่น การทำคอนแทคเลนส์ การเรียนการสอนไฮเทคสุดๆ ได้ใช้เครื่องมือราคาสูงลิ่ว เช่น เครื่องมือ Ophthalmoscope (เครื่องตรวจตา) หรือกล้อง Slit Lamp (กล้องที่ใช้ขยายตรวจรูม่านตา) และได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น ฝึกใส่คอนแทคเลนส์ ฝึกฝนเลนส์เพื่อทำแว่น

          ที่น่าสนใจคือ ปัจจุบันในประเทศไทยมีจำนวนนักทัศนมาตรอยู่เพียงหลักสิบเท่านั้น เพราะคนที่ทำงานด้านนี้ทั้งหมด (ไม่นับจักษุแพทย์) ล้วนไม่ได้เรียนจบด้านนี้มาโดยตรง ดังนั้นใครสนใจด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและอยากช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหาด้านสายตาก็น่าจะลองเลือกสาขานี้ค่าาา.Cr : https://scontent.fcnx3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/fr/cp0/e15/q65/87282736_2835921139807278_1487924040252260352_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=e007fa&_nc_oc=AQnG72sgjgF8LTPs-9mfVWmuYhXAKV2bLWHvqQLno6e-0cRtlo-MOEWSNE4rHOjGECSxyl8OIvW3KoGJ8hZTGNV7&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.fna&_nc_tp=14&oh=c6e68e5469c2ec3c74238e887fed30d6&oe=5F18E7D8

Advertisement

Advertisement

2.สาขาเศรษฐกิจอาเซียน 

          ถ้าใครติดตามข่าวอยู่เรื่อยๆ จะต้องได้บินเกี่ยวกับการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 หรือพ.ศ. 2558 โดยประเทศในอาเซียนซึ่งได้แก่ ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน จะร่วมมือกันในด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านประชาสังคมและวัฒนธรรม ถือปรากฏการณ์ที่คนทั้งโลกกำลังจับตามอง!

          ดังนั้นที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้เปิดสอนสาขาใหม่ที่มีชื่อว่าเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเตรียมพร้อม เะราะหากเปิดอาเซียนเมื่อไหร่ การคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุนและแรงงาน จะเป็นไปอย่างเสรี การแข่งขันจะสูงขึ้น เพื่อให้ตลาดอาเซียนมีอำนาจและมีความสามารถเทียบเท่าภูมิภาคอื่นๆ 

Advertisement

Advertisement

          วิชาที่เรียน เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน การลงทุนในอาเซียน เศรษฐศาสตร์การเมืองอาเซียน เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ใครชอบด้านเศรษฐศาสตร์อ แต่อีกใจก็ชอบแนวสังคม ถือว่าเหมาะกับสาขานี้มากค่ะCr : https://www.facebook.com/kasetjapanese/

3.สาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

          จริงๆ สาขานี้มีสอนบ้างในมหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่ง แต่ในปีการศึกษาล่าสุด คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดสาขานี้ขึ้น หลายคนอาจสงสัยว่าต่างจากสาขาภาษาญี่ปุ่นยังไง? คำตอบคือ ในขณะที่สาขาภาษาญี่ปุ่นจะเน้นด้านภาษาและวรรณกรรมแบบเจาะลึก แต่สาขาธุรกิจญี่ปุ่นจะเน้นเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อนำไปใช้ฟัง พูด อ่าน เขียน ในเชิงธุรกิจ ใครตั้งเป้าว่าอนาคตอยากทำงานในบริษัทญี่ปุ่นละก็ สาขานี้ตอบโจทย์ 100%!

          วิชาที่ต้องเรียน เช่น สนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ ภาษาญี่ปุ่นเชิงสังคมวัฒนธรรม การเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น เน้นการนำไปใช้ล้วนๆ เลยค่าาCr : http://alliedhs.buu.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/panpab/payati_2.png

4.สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค

          สาขาเปิดใหม่สดๆ ร้อนๆ ปี 2556 ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (แอบกระซิบว่าเมื่อปีที่ผ่านมา คณะสหเวชศาสตร์ของบูรพาป๊อปมากๆ) เป็นสาขาที่ผลิตบุคลากรซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อเยื่อและตรวจคัดกรองเซลล์ผิดปกติเบื้องต้น เป็นผู้ช่วยและทำงายร่วมกับพยาธิแพทย์ซึ่งเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น คนไข้มาตรวจหามะเร็ง พยาธิแพทย์ก็จะเป็นคนตรวจชิ้นเนื้อเยื่อ ตัวอย่างที่ตัดมาเพื่อวิเคราะห์อาการของโรค คนที่จบสาขาพยาธิวิทยากายวิภาคก็จะเป็นผู้ช่วยพยาธิแพทย์อีกที เพื่อช่วยให้วินิจฉัยโรคได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีสาขาย่อยให้เลือกอีก 2 สาขา ได้แก่ สาขาศัลยพยาธิวิทยาหรือการตรวจชิ้นเนื้อหรือเนื้อเยื่อที่มองเห็นได้ชัด และสาขาเซลบ์พยาธิวิทยาที่เน้นตรวจเซลล์เล็กๆ และโมเลกุล

          เส้นทางอาชีพเมื่อเรียนจบแล้ว สามารถเป็นผู้ตรวจคัดกรองทางเซลล์พยาธิวิทยา นักวิทยาศาสตร์สาขาพยาธิวิทยา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาCr : https://www.psu.ac.th/sites/files/n8987_PSUTH190405_02.jpg

5.การจัดการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์

          ไมซ์ หรือ MICE มาจาก Meeting, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions หมายถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมบริษัทข้ามชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ โดยสาขานี้เปิดเพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวของไทยและอาเซียน ในการพัฒนาศักยภาพของการจัดการท่องเที่ยว และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศุนย์กลางในการจัดงานแสดงสินค้าและงานประชุมในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นอีกสาขาที่น่าสนใจและน่าจะมาแรงมาก

          ปัจจุบันเปิดสอนที่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อเรียนจบแล้ว สามารถทำงานเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ผู้ปฏิบัติงานประชุมนานาชาติ ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์กลางในการจัดงานแสดงสินค้าและงานประชุมในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นอีกสาขาที่น่าสนใจและน่าจะมาแรงมาก

          ปัจจุบันเปิดสอนที่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อเรียนจบแล้ว สามารถทำงานเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ผู้ปฏิบัติงานประชุมนานาชาติ ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า ผู้ออกแบบและจัดประชุมนานาชาติ มัคคุเทศก์Cr : https://scontent.fcnx3-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/fr/cp0/e15/q65/19983236_1632559923471624_3211835079455431456_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=8024bb&_nc_oc=AQmzr59W8ZpFFGMvFXw5oV_u0XBVptjQT1rYtob4EYugT9U2CMAgd3jSjDnlFsnm_3Fp6_uCa7a5fJbAfM0D-0AG&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.fna&_nc_tp=14&oh=29f0b98453deabe9ddfebd702366d6ae&oe=5F1B7B29

6.สาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

          เพิ่งเปิดสอนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรียกได้ว่าเป็นสาขาที่นำสายพันธุ์การดนตรีและวิศวะฯ มาผสมกันได้อย่างลงตัวเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมทางดนตรของประเทศไทย วิชาที่เรียนก็จะคาบเกี่ยวระหว่างเนื้อหาของวิศวะฯ และการดนตรี เช่น ฟิสิกส์ของเสียง วัสดุอะคูสติกและการออกแบบ คอมพิวเตอร์ดนตนีและเทคโนโลยี เทคโนโลยีเสียงเบื้องต้นและระบบเสียงดิจิตอล แถมยังได้เรียนวิชาคล้ายกับคนที่เรียกดนตรีจริงๆ เช่น วิชาการแต่งเพลง การผสมเสียงดนตรี ไม่หมดแค่นั้น เพราะยังมีโอกาสได้ไปฝึกงานในบริษัทผลิตเครื่องดนตรีในต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นอีกด้วย สำหรับค่าเล่าเรียนอยู่ที่เทอมละ 80,000 บาท😱Cr : https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/1ofs4g8Os/News/IMG_8648.jpg

7.สาขาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร

          เปิดสอนในปี 2555 ที่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เนื้อหาสาขานี้เน้นการจัดการความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารรวมถึงดูแลระบบผลิตอาหารในอุตสาหกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมายได้มาตรฐาน และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม วิชาที่ต้องเรียน เช่น การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร มาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรของประเทศไทย การตรวจประเมินโรงงานมาตรฐานอาหารฮาลาล เป็นต้น และเมื่อจบไปสามารถทำงานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ผู้ตรวจสิบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพในโรงงานอีตสาหกรรมอาหาร สำหรับสาขานี้จะรับทั้งนักเรียนสายวิทย์-คณิตและศิลป์-คำนวณ


จบไปแล้ว! กับ "7 สาขาเปิดใหม่ในมหวิทยาลัยไทย" เป็นยังไงกันบ้างเอ่ย น่าสนใจกันมั้ยคะ สามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะ และอย่าลืมติดตามเราไว้ล่ะ จะอัพเดตข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนออกมาเรื่อยๆเลยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่อ่านมาจนถึงตอนนี้นะคะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลย ขอบคุณมากๆค่า!💖