หากให้หลายๆคนยังไม่รู้ว่าจะกำหนดทิศทางการใช้ชีวิตหรือการวางเป้าหมายตัวเองอย่างไรหรือหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจะต้องพัฒนาตัวเองไปทางด้านไหน ซึ่งการพัฒนาทักษะนั้นมีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบันเพราะคนหนึ่งคนไม่สามารถเชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อีกต่อไป หากต้องมีทักษะอื่นๆเพิ่มเติมให้ทันและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ เพื่อที่คุณจะสามารถอยู่รอดต่อไปในยุคเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้มาดูทักษะที่ต้องเรียนรู้และขาดไม่ได้ในปี 2020 กัน

creativeref : https://www.freepik.com/free-photo/hand-holding-illuminated-light-bulb-with-outline-face-drawn-blackboard-with-idea-text_2810585.htm#page=1&query=creative&position=22

1.ความคิดสร้างสรรค์ หรือ creative

 ปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าการทำงานในปัจจุบันต้องมีและต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงผลักดันและช่วยส่งเสริมพัฒนาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความ  creative นั้นไม่ได้มีแต่เพียงในโฆษณา แต่ทุกองค์กรทุกสถาบันล้วนแต่โหยหาและต้องการไอเดียใหม่ๆ คิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และหาความแตกต่างเพื่อให้มีโอกาสก้าวหน้า ซึ่งความคิดสร้างสรรค์หรือ creative ไม่จำเป็นต้องมาจากคนๆเดียว แต่สามารถเกิดได้จากการพูดคุย หรือการอ่าน เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

workref : https://www.freepik.com/free-photo/professional-workgroup-discussing-new-project_3082190.htm#page=1&query=workgroup&position=10

2.การทำงานร่วมกับผู้อื่น

หากใครยังคิดว่าคุณมีความสามารถคุณเป็นคนเก่ง คุณเชื่อว่าคุณสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆได้ด้วยตัวคุณเองโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งผู้อื่น คุณคิดผิด ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีความสำคัญมากในการเพิ่มสเก็ตภาพและการพัฒนาตัวเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่นช่วยพัฒนาในเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การเป็นทำงานทีม การประสานงาน และการปรับตัวเข้าหาผู้อื่น ทักษะนี้เป็นทักษะมากๆที่หลายๆองค์กรหรือสถาบันต่างๆให้ความสำคัญ คุณคิดว่าคุณเก่งคุณเจ๋งทำงานคนเดียวได้ คุณก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าน้อย

Advertisement

Advertisement

presentref: https://www.freepik.com/free-photo/meeting-mature-office-showing-presenter_1022634.htm#page=3&query=presentation&position=5

3. การนำเสนอที่ดี

หากคุณคิดว่าคุณยังทำงานต่อไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่มีใครเห็นคุณ คุณจะไม่มีทางโตได้เลยในยุคนี้ การนำเสนอเป็นตัวช่วยเพิ่มทักษะอย่างดีในการทำงานหรือการพัฒนาตัวเอง เพราะหลายๆบริษัทหรือหน่วยงานราชการต้องการผู้ที่มีทักษะในการนำเสนอที่ดี การพูดที่ชัดเจน การนำเสนอเนื้อหาให้มีความเข้าใจง่าย ซึ่งทักษะนี้เป็นทักษะที่สำคัญมากๆในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง และในปัจจุบันบริษัทใหญ่ๆและบริษัทข้ามชาติในหลายๆบริษัทต้องการทักษะการนำเสนอ มาเป็นอันดับต้นๆ เพราะหากว่าคุณทำงานเก่งแต่ไม่มีทักษะในการนำเสนอ ก็จะไม่มีใครเห็นคุณทำงานจริงๆ

Advertisement

Advertisement

 

4. ภาษาอังกฤษ

ในปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมากในการทำงาน เพราะมันเป็นภาษานานาชาติภาษากลางของโลกที่เอาไว้ติดต่อสื่อสารกัน ทักษะภาษาอังกฤษคือประตูไปสู่อาชีพที่ก้าวหน้าและกว้างไกล และในปัจจุบันหน่วยงานราชการเริ่มมีการใช้ภาษาอังกฤษในการสอบเข้า หากคุณไม่มีทักษะตรงนี้คุณก็เตรียมตัวปลดระวางตัวเองได้เลย

complecxref : https://www.freepik.com/free-photo/man-wooden-cubes-table-management-concept_8679253.htm#page=1&query=solution&position=9

5. การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

การทำงานในสมัยนี้มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ ต้องปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง การแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากและซับซ้อนสามารถแก้ไขได้โดยการมีสติ วิเคราะห์ปัญหา แบ่งลำดับความสำคัญของปัญหา และลงมือทำ จะสามารถทำให้คุณแก้ไขปัญหาที่คุณพบได้อย่างไม่ยาก

 

ทักษะเหล่านี้อาจจะไม่สามารถสร้างได้ในเร็ววัน แต่ทักษะเหล่านี้ทุกคนสามารถพัฒนาได้ซึ่งต้องอาศัยความอดทน ความตั้งใจ และที่สำคัญคุณต้องลงมือทำเดี๋ยวนี้

 

 

 

 

ref รูปภาพหน้าปก : https://www.freepik.com/free-photo/skills-word-scrabble-tiles_4974605.htm#page=1&query=skill&position=5