วันนี้ (6 พฤษภาคม 2563) เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธทั่วโลก คือ วันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นมหาศาสดาของโลก หนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่พุทธศาสนิกชนจะปฏิบัติในวันวิสาขบูชาคือการเวียนเทียนรอบอุโบสถในช่วงค่ำ แต่วิสาขบูชาปีนี้ มีข่าวเรื่องคำสั่งจากมหาเถรสมาคม ห้ามมิให้ทุกวัดจัดกิจกรรมเวียนเทียน เพื่อไม่ให้เกิดการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

อย่างไรก็ตาม บริษัท Search Group ร่วมกับ NextGen Solution และ บริษัท KAAB House ได้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเวียนเทียนออนไลน์ได้ โดยร่วมกิจกรรมการเวียนเทียนได้ที่ เวียนเทียนออนไลน์.com และเข้าสู่ระบบได้จาก Facebook, Twitter หรือ Line

Advertisement

Advertisement

เวียนเทียนออนไลน์ 1เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ จะปรากฏภาพพระพุทธรูปขึ้นมา พร้อมกับเมนูต่าง ๆ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเลือกเครื่องหมาย i เพื่ออ่านประวัติและความสำคัญของวันวิสาขบูชาก่อน เมื่อพร้อมเข้าสู่กิจกรรมเวียนเทียนแล้ว ให้เลือก Start เพื่อเริ่มการเวียนเทียน

2ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเลือกตัวละครแทนตนเองเป็นเพศชายหรือหญิงได้ตามต้องการ โดยสามารถปรับเปลี่ยนใบหน้าของตัวละครให้เป็นภาพหน้าตนเองได้โดยการเลือก ยืนยัน หากไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดให้กับตัวละคร สามารถเลือก ข้าม เพื่อไปสู่ขั้นตอนถัดไป  

3หากเลือกยืนยัน จะสามารถอัปโหลดหรือเลือกภาพใบหน้าที่ต้องการได้ ในส่วนนี้จะต้องปรับสัดส่วนของภาพให้พอดีกับช่องว่างส่วนใบหน้าที่กำหนดมาให้ เมื่อปรับขนาดภาพจนได้สัดส่วนที่พอดีกับตัวละครแล้ว ให้เลือก ยืนยัน

4จากนั้นจะเข้าสู่การเลือกวัดที่ต้องการไปเวียนเทียน สามารถพิมพ์ชื่อวัดที่ต้องการได้ โดยระบบจะค้นหาวัดที่มีภายในประเทศไทยตามชื่อที่ใส่เข้าไป จากตัวอย่างคือวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเลือกวัดที่ต้องการได้แล้ว เลือก ยืนยัน

Advertisement

Advertisement

5จะเข้าสู่ฉากวัดซึ่งเป็นภาพกราฟิกที่กำหนดเป็นแบบเดียวกัน ไม่ว่าจะเลือกวัดใดก็ตาม หากต้องการย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้เลือก ย้อนกลับ จะสามารถกลับไปเลือกตัวละครและวัดใหม่ได้ เมื่อต้องการเริ่มกิจกรรมเวียนเทียนแล้ว ให้เลือก เริ่มเวียนเทียน

6เมื่อเริ่มการเวียนเทียน จะเห็นว่ามีตัวละครที่มีใบหน้าเป็นภาพของตนเองเดินออกมาจากทางขวา จากนั้นจะมีตัวละครอื่น ๆ เดินตามออกมา โดยเดินวนรอบอุโบสถ และมีเสียงพระสวดมนต์ตลอดการเวียนเทียนเวียนเทียนออนไลน์

ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถแชร์การเวียนเทียนของตนเองไปยังสื่อสังคมออนไลน์ได้ โดยเลือกคำอธิษฐานแบบสุ่มจนกว่าจะพอใจ จากนั้นเลือก ยืนยัน เพื่อดำเนินการต่อ7สุดท้าย ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้ภาพของตนเองคู่กับวัดพร้อมคำอธิษฐานที่เลือกไว้ สามารถแชร์ได้ 3 ช่องทาง คือ Facebook, Twitter และ Line เมื่อแชร์เสร็จแล้ว เลือก เสร็จสิ้น เพื่อจบกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์

Advertisement

Advertisement

8การเวียนเทียนถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสตร์ อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน รวมถึงกิจกรรมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ แต่ทั้งนี้ เราสามารถดำเนินวิถีชีวิตต่าง ๆ ต่อไปได้เช่นเดียวกับที่ผ่านมา เพียงแค่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำกิจกรรมแบบเดิม โดยใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกมากขึ้น เป็นวิถีชีวิตเดิมในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า New Normal ซึ่งเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์.com ถือเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจสำหรับวิถีชีวิตแบบ New Normal แม้ว่าเราอาจไม่ได้เวียนเทียนในแบบที่ถูกต้อง 100% แต่ยังสามารถใช้เครื่องมือทดแทนได้ในระดับหนึ่ง 


ภาพปกและภาพประกอบจาก เวียนเทียนออนไลน์.com บันทึกหน้าจอโดยผู้เขียน