โครงการหลวงแม่สาใหม่  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่พร่างพิชญ์อยากจะมาแนะนำทุก ๆ ท่านที่อยากมาสัมผัสบรรยากาศดี ๆ เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวม้ง ซึ่งโครงการหลวงแม่สาใหม่นั้นตั้งอยู่ที่หมู่  6 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เวลาประมาณ 40 นาทีค่ะ เดิมทีชาวม้งที่นี่ประกอบอาชีพปลูกฝิ่น แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9  ที่พระราชทานแนวทางการทำการเกษตรบนที่สูงมาให้แก่พสกนอกรชาวม้ง ทำให้ปัจจุบันนี้ ชาวม้งแม่สาใหม่ ยึดอาชีพการทำการเกษตรเป็นหลัก รวมทั้งใช้พื้นที่ของตน ในการสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ค่ะ  สำหรับท่านใดที่กำลังสนใจการท่องเที่ยวที่มาพร้อมกับการเรียนรู้แล้วล่ะก็ โครงการหลวงแม่สาใหม่ ถือเป็นสถานที่ที่ตอบโจทย์เป็นอย่างยิ่ง โดยทางคุณยั่ว (ปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำเที่ยว) ได้จัดกิจกรรมไว้คร่าว ๆ 4 กิจกรรม ดังนี้ค่ะ

Advertisement

Advertisement

1.ชมสวนคนขี้จุ๊

2.ชมกรรมวิธีการปักผ้า

3.ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน

4.เรียนรู้ความเชื่อของชาวม้งจากการท่องเที่ยว


1.ชมสวนคนขี้จุ๊

สวนนี้เป็นสวนที่คุณหยั่วทดลองทำขึ้นมาตามแนวพระราชดำริ โดยการนำพันธุ์พืชที่หลากหลายมาเพาะปลูก เช่น กาแฟ อะโวคาโด้ สตรอว์เบอร์รีโดยไม่ใช้สารเคมีใด ๆ มีเพียงการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพเท่านั้น นอกจากนี้ยังได้อนุรักษ์ป่าไม้ดั้งเดิมไว้ควบคู่กันไป  ซึ่งคุณหยั่วนั้นจะพานักท่องเที่ยวไปปีนเขา (ไม่สูงมาก) เพื่อสัมผัสกับพืชนานาพันธุ์แบบใกล้ชิด 

สวน

สวน

สวน

สวน


2.ชมกรรมวิธีการปักผ้า

เนื่องจากชาวม้งนั้น มีการทอผ้าเพื่อใช้สอยด้วยตนเอง ทำให้มีลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ วิถีชีวิต เช่น ลายผีเสื้อ (มีลักษณะเป็นปีกผีเสื้อ 2 ข้าง)  ลายตีนไก่ (มีลักษณะเหมือนตีนไก่แต่ประยุกต์ให้มีความเป็นเรขาคณิตมากขึ้น) ลายหอย (มีลักษณะเป็ดขดหอย) ฯลฯ โดยจะใช้กรรมวิธีการปักผ้าโดยมือ ซึ่งจะมีคุณยายมาสาธิตให้ดูแบบใกล้ชิด ให้เราได้เห็นถึงความละเอียดของงาน

Advertisement

Advertisement

ปักผ้า

ปักผ้า


3.ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน

หลังจากไปเที่ยวชมสวนและกรรมวิธีการปักผ้ามาแล้ว ในช่วงบ่ายของวัน ก็จะมีการแสดงดนตรีเครื่องเป่า ที่เรียกว่า "แคนม้ง"  เนื้อหาของเพลง จากการแปลของคุณหยั่วระบุว่า เป็นการพรรณนาธรรมชาติบนดอย ซึ่งถือว่าเป็นอีกประสบการณ์ใหม่ ที่ได้ฟังเครื่องดนตรีชนิดนี้

วัสดุที่ใช้ทำแคนนั้นได้แก่ไม้และท่อพีวีซี  มีเสียงคล้าย ๆ กับเสียงเมโลเดียน

ดนตรี


4.เรียนรู้ความเชื่อของชาวม้งจากการท่องเที่ยว

ขณะที่เดินชมรอบ ๆ ดอยแม่สาใหม่ ทางคุณหยั่วได้บอกกับเราว่าชาวม้งมีความเชื่อว่า

1.บริเวณป่าดงเซ้ง  ห้ามคุยเรื่องที่ไม่เหมาะสม และห้ามลักขโมยของออกจากป่า เนื่องจากชาวม้งมีความเชื่อว่าผีบรรพบุรุษผู้ปกปักรักษาป่าจะโกรธ และอาจทำให้เกิดภยันอัตรายต่อผู้ที่คุยเรื่องไม่เหมาะสมหรือขโมยของป่า

Advertisement

Advertisement

2.บริเวณบ้านที่มีต๋าแหลว (ไม้ขัดกัน) ห้ามเข้าไป เพราะเป็นบ้านที่เลี้ยงผี และอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ผีจะมาทำร้าย

ผี


บรรยากาศรอบ ๆ โครงการหลวงแม่สาใหม่ค่ะ

-จุดชมวิว

ชมวิว

-โรงเก็บอุปกรณ์  ได้แก่  อุปกรณ์สำหรับการเพาะปลูก อุปกรณ์สำหรับเก็บเกี่ยว 

อุปกรณ์

 

เก็บอุปกรณ์

-จุดคัดแยกผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ ผักหวาน  ผักกาด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูการเพาะปลูก

คัดแยก

-วิวทิวทัศน์รอบ ๆ มีหมอกจาง ๆ 

วิว

วิว


หลังจากที่ได้อ่านบทความนี้ ก็หวังเปนอย่างยิ่งว่า ใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้ จะต้องชื่นชอบที่แห่งนี้อย่างแน่นอนค่ะ ขอเชิญชวนไปเที่ยวที่โครงการหลวงแม่สาใหม่นะคะ

โดยสามารถติดต่อไปได้ที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่  บ้านแม่สาใหม่ หมู่ 6 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

เบอร์โทรศัพท์: 053-313-300 หรือ  089-851-9922