เชียงใหม่ : เปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านระบบไฟฟ้าถนนปกเกล้า นครเชียงใหม่ เมืองสวย ไร้สาย @พระปกเกล้า Then, the old town มุ่งสู่การเป็นเมืองมรดกโลกในอนาคต และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เมืองเชียงใหม่

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__13009197.jpg" />

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__13009200.jpg" />

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านระบบไฟฟ้าถนนปกเกล้า นครเชียงใหม่ เมืองสวย ไร้สาย @พระปกเกล้า Then, the old town ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทด้านโทรคมนาคม ได้ดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้า จัดระเบียบสายสื่อสาร และติดตั้งระบบไฟส่องสว่างตลอดแนวถนนพระปกเกล้า เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเมืองเก่าให้มีความสวยงามเป็นระเบียบ รวมทั้งมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__13009192.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__13009202.jpg

ก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการนำสายไฟฟ้า และสายสื่อสารต่างๆ บริเวณถนนท่าแพและถนนช้างคลาน ย่านไนท์บาซาร์ ลงไปใต้ดินเรียบร้อยแล้ว และถนนพระปกเกล้าเป็นถนนสายที่สามของเชียงใหม่ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเช่นกัน และเป็นถนนสายแรกในเขตเมืองเก่า รวมระยะทาง 2 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่บริเวณประตูช้างเผือกถึงประตูเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นเมืองปลอดสาย-ไร้เสา ได้อย่างแท้จริงในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะเป็นผลดีทั้งด้านการท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย และเป็นปัจจัยหนึ่งในการส่งเสริมให้เขตเมืองเก่าเชียงใหม่ มุ่งสู่การเป็นเมืองมรดกโลกได้ในอนาคต รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทางเท้าได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มีเสาหรือสายสื่อสารที่เป็นอุปสรรค ในการเดินทางตามแนวถนน จึงเป็นโครงการหนึ่งที่ตอบโจทย์การพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่การเป็น Smart City ได้อย่างแท้จริง