Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__12804766.jpg" />

เชียงใหม่ – นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “ไทย-เดนมาร์ค มิ้ลค์สิค เฟสติวัล” โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธีเปิด ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทย ให้เกิดความมั่งคั่งยั่งยืน และเป็นการรณรงค์การบริโภคนม เป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐและกระทรวงเกษตรฯ ด้านการสร้างวัฒนธรรมในการบริโภคนมในสังคมไทยให้เพิ่มมากขึ้น จาก 18 ลิตรต่อคนต่อปี เป็น 25 ลิตรต่อคนต่อปี ภายในปี 2569 เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1108813/S__12804764.jpg?w=480?&auto=compress 480w, https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1108813/S__12804764.jpg?w=640?&auto=compress 640w, https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1108813/S__12804764.jpg?w=1200?&auto=compress 1200w, https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1108813/S__12804764.jpg?w=1600?&auto=compress 1600w"

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__12804764.jpg" />

งานนี้จัดโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่เป็นหน่วยงานผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค นมโคสดแท้ 100% ภายในงานมีกิจกรรมบันเทิงจากศิลปินชื่อดัง กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขายนมโคคุณภาพ นิทรรศการให้ความรู้คุณประโยชน์ของการดื่มนม แหล่งนมโคคุณภาพสูงในภาคเหนือ พร้อมการเล่นเกม และจับฉลากชิงรางวัลให้กับผู้โชคดีที่เข้าร่วมงาน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__12804769.jpg