หมู่บ้านแม่ปอน เป็นหมูบ่านของชาว กะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อยู่ภายใต้ร่มเงาของดอยหัวเสือที่ตั้งตระหง่าน โดดเด่นเป็นรูปคล้ายหัวเสือ ในอำเภอจอมทอง 


นาขั้นบันไดหมู่บ้านแม่ปอน          ในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นที่ทำมาหากินของชาวจอมทอง มีเรื่องเล่าที่คนเฒ่าคนแก่ใน อำเภอจอมทองได้เล่าว่า พื้นที่ตั้งของหมู่บ้านแม่ปอนในอดีต เคยเป็นสถานที่ ที่มีเจ้าที่แรง หากใครผู้ใด ไปทำกินในพื้นที่ เวลากลับไป ต้องมีอันเป็นไปแทบทุกคน 

อนุสาวรีย์บาทหลวงเซกีนอต

          จนกระทั่งมีมิชชันนารีชาวฝรั่งเศส มีนามว่า บาทหลวงเซกีนอต มาซื้อที่ดิน และได้ก่อตั้งศูนย์อบรมเด็กชาวไทยภูเขาแม่ปอน ขึ้นมา เรื่องราว อาถรรพ์ก็ค่อยๆเลือนลางจางไป 

ทางเข้าหมู่บ้าน

         หมู่บ้านแห่งนี้ เริ่มจากต้นจากการเป็นเป็นศูนย์อบรมการศึกษา จนมีผู้คนจากที่ต่างๆ มากมายย้ายเข้ามาอยู่อาศัยจนกลายมาเป็นหมู่บ้าน ที่คอยปลูกปั้นปัญญาชนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ จากรุ่นสู่รุ่น จนมาถึงปัจจุบัน 

Advertisement

Advertisement

          ในวันนี้คนรุ่นแรกๆ ที่เข้ามาพร้อมกับการก่อตั้งหมู่ก็ทยอย ล้มหายตายจากกันไป แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังมีชีวิตอยู่ และพวกเขาเหล่านั้นก็ยังคอยดูการเติบโตของลูกหลานในหมู่บ้าน ด้วยความภูมิใจของพวกเขานั้น             

           ในปัจจุบันหมู่บ้านแม่ปอนมีอายุราว 67 ปี และเป็นชุมชนของคาทอลิก แห่งแรกของชาวเขาในประเทศไทย และยังคงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของบาทหลวงชาวฝรั่งเศส ผู้ก่อตั้งหมู่บ้าน คือช่วยให้การศึกษากับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และเพื่อให้พวกเขาได้รู้จักกับพระเจ้า 

            ชาวคริสต์คาทอลิกและชาวต่างศาสนิกมากมายก็เดินทางมาแสวงบุญและมาช่วยเหลือเด็กๆ ที่นี่ และดูวิถีชีวิต ของผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้ เพราะหมู่บ้านนี้ยังดำเนินตามวิถี ชาวคาทอลิกชนบททั่วไป อย่าสม่ำเสมอ 

Advertisement

Advertisement

              ชุมชนเล็กๆแห่งนี้ ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ที่มีตั้งแต่เริ่มแรก จนปัจจุบัน ยังคงมีเด็กน้อยมากมายจากหมู่บ้านใกล้เคียงหรือต่างจังหวัด ทยอยกันมาร่ำเรียนอบรมบ่มนิสัยที่ตลอดมา จากรุ่นทวด รุ่นปู่ย่า รุ่นพ่อแม่ รุ่นพี่ๆ จนมาถึงรุ่นตัวเอง ก็ข้ามน้ำข้ามภูเขามาเรียนที่นี่ ที่ แม่ปอนบริเวณหน้าโบสถ์แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

​​​​​                  หมู่บ้านนี้เป็นทางผ่านขึ้นไปบนดอยอินทนนท์ได้อีกเส้นทาง แต่อาจจะไม่สะดวกสะบายเหมือนทางหลัก แต่สำหรับใครที่สนใจอยากลองเส้นทางใหม่ๆ ก็สามารถมาทางนี้ได้ เช่นกัน ^^

            รูปภาพ Cr.Toki