"ตัดหางปล่อยวัด" สำนวนไทย แสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตผู้คนกับวัด เริ่มตั้งแต่ถือกำเนิดก็ให้พระสงฆ์ตั้งชื่อให้เพื่อความเป็นสิริมงคล พอถึงวัยกลางคนผู้ชายก็มักจะบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ เมื่อไม่สบายใจมีความทุกข์ก็ใช้สถานที่แห่งนี้ปฏิบัติธรรม เป็นที่พึ่งทางใจให้ทำบุญสะเดาะเคราะห์ นอกจากนี้แล้วพุทธศาสนิกชนคนไทยก็มักจะทำบุญในวันสำคัญทางศาสนาเป็นประจำ โดยมุ่งหวังให้เกิดความสบายใจ ลดความตระหนี่ถี่เหนียว และรู้จักเป็นผู้ให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น ผู้เขียนจึงอยากชวนทุกท่านเข้าวัดแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ เป็นวัดเก่าแก่โบราณ มีความสำคัญกับชุมชนในท้องถิ่น วัดที่ว่านี้ก็คือ “วัดหนองควาย”

1วัดหนองควาย มีประวัติเล่ากันว่าในคืนวันเพ็ญจะมีควายผิวสีทอง ลงมาแช่น้ำ ทุกคืน ชาวบ้านจึงเรียกหนองแห่งนี้ว่า “หนองควายคำ” ซึ่งคำว่า “คำ” หมายถึงทองคำนั่นเอง ปัจจุบันหนองน้ำดังกล่าวมีการถมที่ดิน และสร้างพระวิหารของวัดแทนเรียบร้อยแล้ว แต่ทางวัดก็ได้จำลองสร้างควายสีทองนอนแช่ในหนองน้ำบริเวณหน้าวัดให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ดังนั้นหนองควายคำถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชาวบ้าน ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงนำมาตั้งชื่อหมู่บ้านหนองควาย และเทศบาลตำบลหนองควายจนถึงทุกวันนี้

Advertisement

Advertisement

22โบราณสถานแห่งหนึ่งในวัดที่สำคัญคือบ่อน้ำแก่นจันทร์ เชื่อว่าเป็นที่อยู่ของช้างน้ำ สัตว์ในโบราณคดี มีมีลักษณะเหมือนช้างแต่มีหางว่ายน้ำได้ ขนาดเล็กสักประมาณ 6 นิ้ว มีอิทธิ์ฤทธิ์คุ้มครองปกป้องรักษาผู้ที่มีไว้ครอบครองประจำกาย โดยวัดหนองควายก็ได้ล้อมรั้วไว้ ห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้าเขตบริเวณนี้ และใช้น้ำในบ่อประกอบพิธีกรรมสำคัญทางศาสนา

Advertisement

Advertisement

3บริเวณข้างบ่อน้ำทางทิศเหนือคืออุโบสถเก่าแก่อายุหลายร้อยปี เป็นอุโบสถหลังแรกของตำบลหนองควาย ใช้ประกอบพิธีกรรมอุปสมบท ตัวฐานสร้างด้วยปูนส่วนด้านบนจะเป็นไม้ แกะสลักลวดลายบานประตู หน้าต่าง และหน้าบันอย่างสวยงามวิจิตรบรรจง

55         วัดหนองควายจึงเป็นวัดที่มีความสำคัญ ผูกพันกับวิถีชีวิตผู้คนในท้องถิ่น วัดหนองควายตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ การเดินทางให้มาทางถนนคลองชลประทาน แล้วเลี้ยวเข้าซอยข้างหมู่บ้านมาลาดา สักประมาณ 500 เมตรก็จะถึงวัด เป็นสถานที่ทำบุญ สงบเงียบ และมีเรื่องราวประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ หากผู้อ่านมาเที่ยวเชียงใหม่ก็อาจลองแวะมาเที่ยววัดหนองควาย เพื่อรับบุญ รับความสุขกาย และความสบายใจในชีวิตได้ 😀😀😀