กว่าจะได้มาเรียนรู้และศึกษาการทำลูกประคบ บ้านโป่งนก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เจอกลุ่มสัมมาชีพหรือเรียกกันว่ากลุ่มสตรีแม่บ้านของเราและประชาชน พูดคุยเกี่ยวกับสมุนไพรบริเวณบ้านเรา  ประธานกลุ่มพูดถึงสมุนไพรและสรรพคุณหลากหลาย ให้แก่ประชาชนที่สนใจได้รับฟังว่า สมุนไพรทางหมู่บ้านมีมากมายเรานำมาประยุกต์ทำลูกประคบกันไหม คนในหมู่บ้านบางท่านเห็นด้วย จึงขอในนามกลุ่มสัมมาชีพบ้านโป่งนกนี่แหละ รวมกลุ่มกันจะนำสมุนไพรมาประยุกต์นั้น

อบรม          กลุ่มสัมมาชีพบ้านโป่งนก จึงนึกถึงการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน แล้วยังเป็นครั้งแรกกับการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณจากหน่วยงานอื่น จัดทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ“การใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านทำลูกประคบ” ด้วยระยะเวลา 4 เดือนเต็มๆ ทางกลุ่มสัมมาชีพบ้านโป่งนก ได้รับการอนุมัติโครงการพร้อมให้ดำเนินการจัดทำได้ ประชาชนดีใจมากที่งบประมาณที่ขอไปในปีงบประมาณ 2562

Advertisement

Advertisement

จัดทำ          ระยะเวลาที่กำหนดในตัวโครงการที่ผ่านมาดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านทำลูกประคบขึ้น ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้กลุ่มสัมมาชีพบ้านโป่งนก ได้เปิดโอกาส ให้คนไม่มีสัญชาติ ผู้คนอยากทราบ อยากเห็น อยากลอง อยากปฏิบัติอบรมในครั้งนี้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ข้างเคียงและวิทยากรผู้ที่ชำนาญจากที่อื่น  ได้อธิบายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้าน นำสมุนไพรจริงมาให้ศึกษา ดู สัมผัสจริง 

ผสม          !!กว่าจะได้โครงการนี้มา ชาวบ้านยังดีใจ ที่ได้รับความรู้แล้วยังมี ขนม อาหารกลางวันให้รับประทาน กินอย่างอร่อย (ลำแต้ๆเน้อเจ้า!!) ขนมอร่อย อาหารก็โอชา ตามสไตล์บ้านนอก “ของกินบ้านเฮาเลือกเอาเตอะเน้อ” มีอะไรในหมู่บ้านก็นำมาใช้ทำอาหารกันกินด้วยกัน

Advertisement

Advertisement

อาหาร            ปฏิบัติการ...สาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร เริ่มจากการหาสมุนไพรพื้นบ้าน  แยกเป็นอย่าง ๆ นำมาสับ แยกใส่ไว้ในกะละมัง หรือ ถัง(น้ำคุ) นำเอาสมุนไพรแต่ละอย่างมารวมกัน ใส่เกลือแกงต้องทุบก่อน พิมเสน การบูร ผสมรวมกัน แต่!!ชาวบ้านบอกว่าใช้มือผสมไม่ต้องกลัวสมุนไพรเหม็นติดมือ การที่ใช้มือผสมสมุนไพรรวมกันยาสมุนไพรค่อยซึมซับเข้าผิวเรานี่แหละดีที่สุดจร้า >>สุดท้าย ๆๆ ตัดผ้า ตัดเชือก ชับๆๆ แล้วนำสมุนไพรที่ผสม ใส่ในผ้าแล้วมัดให้เป็นลูกเพื่อความสวยงาม

การทำ          ประชาชนได้รอยยิ้ม มีความสามัคคี ร่วมมือกันในการทำสมุนไพรครั้งนี้เป็นอย่างมาก ใครที่สนใจอยากจะทำหรือไปศึกษาดูปีงบประมาณ 2563 ยังจะจัดกันอีกครั้ง สนใจสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ได้เลยเจ้า เพราะโครงการอยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ

Advertisement

Advertisement

ลูกประคบ          เครดิตภาพทั้งหมดถ่ายโดยนักเขียน(กะทิน้อย)