Data Engineer  หรือวิศวกรข้อมูล ที่ใครหลายๆคนได้ยินแล้วก็ยังงงว่างานนี้ทำอะไรกันแน่มันยากถึงกับต้องมีตำแหน่งนี้ขึ้นมาเลยเหรอ ขอบอกไว้ก่อนเลยว่า Data Engineer เป็นอาชีพที่กำลังมาแรงในปัจจุบันซึ่งใครหลายๆคนที่อยากจะมาตำแหน่งนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ง่ายเลย ซึ่งในต่างประเทศ Data Engineer หรือวิศวกรข้อมูล เป็นที่ขาดแคลนมากถึงมากที่สุด ไม่ต้องพูดถึงรายได้ที่ได้รับซึ่งมันสูงมาก รายได้ดีแน่นอน หากถามว่าทำไม Data Engineer หรือวิศวกรข้อมูลมีค่าตัวที่สูงขนาดนี้คำตอบก็คือเขาเหล่านี้ทำหน้าที่สร้างและดูแลโครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งการสร้างและดูแลข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานไม่ใช่แค่ระดับเล็กๆแต่เป็นระดับประเทศ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้แยกเป็นการได้มาของข้อมูลและการไหลของข้อมูลรวมถึงการจัดเก็บดูแลคุณภาพของข้อมูลและการนำไปใช้ ซึ่งในส่วนราชการของประเทศไทยนั้นยังขาดตำแหน่งนี้ มาดูกันว่าตำแหน่ง Data Engineer หรือวิศวกรรมข้อมูลเขาทำอะไรกันบ้างและต้องมีความสามารถอะไรถึงจะเป็นได้

Advertisement

Advertisement

programmingref: https://www.freepik.com/free-photo/close-up-image-programer-working-his-desk-office_5698344.htm#page=1&query=programming&position=11

1. ข้อแรกและเป็นข้อที่สำคัญที่สุด คือต้องเขียนโปรแกรมได้ดีมากๆ เรียกว่าต้องเชี่ยวชาญ เพราะการเขียนโปรแกรมจะเป็นตัวเบิกทางเพื่อนำเข้าข้อมูลและการไหลของข้อมูล หรือต้องเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างโครงสร้างของข้อมูล หรือจะเรียกง่ายๆว่า การเขียนโปรแกรมเพื่อวางฐานรากให้แก่ข้อมูล ถ้าขาดส่วนนี้ไปก็คงเริ่มต้นได้ยาก ซึ่งสกิลการเขียนโปรแกรมจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ และเทคนิคเพื่อให้มีความรวดเร็วในการสร้างระบบ 

data strucref: https://www.freepik.com/free-vector/isometric-geometric-solid-infographics_5973022.htm#page=1&query=data%20structures&position=44

Advertisement

Advertisement

2.ข้อที่สอง เป็นความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างฐานข้อมูลและการจัดวางฐานข้อมูลให้เหมาะสม  Data Engineer ต้องเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจเรื่อง database  หรือฐานข้อมูล จะต้องรู้ว่าข้อมูลที่ได้เป็นแบบไหนควรเก็บในฐานข้อมูลประเภทอะไรจึงจะเหมาะสม นี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆและคือพื้นฐานที่ต้องรู้

cloudref : https://www.freepik.com/free-vector/cloud-computing-banner-design-concept_2930940.htm#page=1&query=cloud%20computing&position=33

3.ข้อที่สาม นอกจากเรื่องการวางโครงสร้างฐานข้อมูลแล้วต้องมีความเข้าใจในการวางโครงสร้างของระบบ Cloud การเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud และการวิเคราะห์ประเภทของงานที่เราคิดว่าเหมาะสมในการเก็บข้อมูลบน Cloud  ซึ่งมีหลายเจ้าให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น Amazon web Service  หรือ Google Cloud platform เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

 

อาจจะอึ้งกับความสามารถอันสุดล้ำที่ Data Engineer หรือวิศวกรรมข้อมูลต้องเรียนรู้ แต่อาชีพนี้เป็นที่ต้องการสูงมากและเป็นตำแหน่งในอนาคตที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้นหากใครที่มีความสามารถและมีความสนใจในด้านนี้อยากให้ลองเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง และอยากบอกว่าการมีพื้นฐานที่ดีนั้นสำคัญมาก ที่จะเข้ามาทำงานตำแหน่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ