https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__90308622.jpg

Advertisement

Advertisement

/>

เชียงใหม่ – ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำหรับกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ รายงานความคืบหน้าผลการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเร่ร่อน และการจัดการเรียนการสอน กศน.ออนไลน์ ตามนโยบาย กศน. Wow wow

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__90308630.jpg" />

จากนั้น ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ได้มอบนโยบายในการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน ที่สวนสาธารณะ ตลาดต้นลำไย และมูลนิธิเออเบรินไลท์ ซึ่งเป็นเครือข่ายร่วมจัดการศึกษากับ กศน. ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__90308633.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__90308638.jpg