จะขึ้นดอยให้เหนื่อยทำไม เมื่อสวนไม้เมืองหนาวมาตั้งอยู่ใกล้ๆ ตัวเมืองเชียงใหม่ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต. แม่เหียะ อ. เมืองเชียงใหม่

อุทยานหลวงราชพฤกษ์เคยเป็นสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ปี 2549 หลังจากนั้นรัฐบาลได้ส่งมอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ดูแล โดยได้ปรับปรุงพื้นที่และปลูกพรรณไม้เพิ่มเติ่มเพื่อให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรและวัฒนธรรมของเมืองไทย

ด้วยเนื้อที่กว่า 480 ไร่ จะตกแต่งด้วยดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด เช่น ลิลลี่ บีโกเนีย พิทูเนีย บลู ฮาวาย ดาเลีย เจอราเนียม ไฮเดรนเจีย ซึ่งจะคัดเลือกพันธุ์จากแปลงเพาะบนพื้นที่ดอยสูงของโครงการหลวงซึ่งมีอากาศเย็นทำให้ได้ดอกมีความสมบูรณ์สวยงาม นอกจากนี้ยังมีแปลงดอกไม้จากต่างประเทศอย่างดอกทิวลิปที่ส่งตรงจากประเทศเนเธอแลนด์มาจัดแสดงให้ชมด้วย

Advertisement

Advertisement

นอกจากนี้ยังมีการแสดงของชุมชนและเยาวชนเผ่าต่างๆ เช่น การแสดงพื้นบ้าน การแสดงของชาวเขาจากพื้นที่โครงการหลวง การแสดงชนเผ่าม้ง บ้านดอยปุย การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ และการแสดงของศิลปินล้านนา อย่างวงไม้เมือง หุ่นโจนาถโฟล์กซอง การแสดงดนตรีและขับร้องประสานเสียงจากโรงเรียนดาราวิทยาลัย รวมทั้งการแสดงขบวนพาเหรดมาสคอต

Advertisement

Advertisement