ช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2019 ดิฉันได้ไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่ประมาณ 9 ชั่วโมงโดยไม่ได้แวะระหว่างทางเลย ดิฉันเคยไปเยือนก่อนหน้าตอนช่วงเป็นเด็ก ปัจจุบันก็เปลี่ยนไปมากทีเดียว แต่ยังจำจุดหลักๆได้คะ อย่างเช่นการไปไหว้อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ด้านหลังจะเป็นหอศิลป์วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เป็นอาคารเก่าแก่อายุร้อยกว่าปีมีสภาพสมบรูณ์มีการบูรณะซ่อมแซม ภายในจะมีการแสดงนิทรรศการศิลปะต่างๆ วิถีชีวิตของชุมชนเมืองล้านนา การอพยพมาอยู่อาศัยบนดอยของชนกลุ่มน้อยต่างๆ การทอผ้า เครื่องดนตรี อาหารการกินต่างๆ หมุนเวียนไปในแต่ละเดือน อย่างนิทรรศการตอนนั้นที่ได้ชมจะเป็น นิทรรศการสมดุลภาพแห่งชีวิต โดยศิลปินคุณสิรญาน สายรุ้งธรรม ผู้ถ่ายทอดแนวคิดการใช้ชีวิตของเขาลงบนผ้าใบแคนวาส มีอยู่ด้วยกันประมาณ30-40รูปและยังมีการแสดงปฏิมากรรมด้วย ภาพโดยผู้เขียน

Advertisement

Advertisement

 ภาพนี้นำมาทำเป็นภาพเขียนด้วยในชื่อว่าสมดุลภาพแห่งชีวิต

 ภาพโดยผู้เขียน

 ภาพโดยผู้เขียน

    เดินถัดจากนิทรรศการนี้ไปก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึก เช่นเสื้อผ้า พวงกุญแจ ของประดับชิ้นเล็กๆ พกสะดวกเหมาะสำหรับการซื้อเป็นของฝากร้านเปิดเก้าโมงเช้าปิดห้าโมงเย็น คนมาเดินส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติจะชอบมาดู คนไทยมีมาเดินบ้างเล็กน้อยเท่าที่เห็นจะมาจากสถานศึกษาต่างอำเภอรอบๆเมืองเชียงใหม่ 

   ถัดไปจะเป็นการแสดงภาพถ่ายของช่างถ่ายภาพ ถ่ายภาพในอดีตการค้าขายทางน้ำ การสันจรไปมาของเจ้าเมืองต่างๆในสมัยโบราณ

การแสดงศิลปะฟ้อนประกอบปี่พาทย์แบบมอญ

 

 วิถีชีวิตของชาวสยามสมัยก่อนที่ผูกพันธ์กับสายน้ำ

 

 ถัดไปจากห้องแสดงภาพถ่ายก็จะเป็นการแสดงข้าวของเครื่องใช้ของชนกลุ่มน้อยต่างๆที่อาศัยบนภูเขา เช่น กระเหรี่ยง ม้ง อาข่าเป็นต้น มีการสร้างบ้านเเบบเรียบง่าย หลังคามุ้งจากยกใต้ถุนสูง แยกห้องหญิง-ชายภาพโดยผู้เขียน

 ปลูกพืชเพื่อนำมาทำเป็นผ้า

ภาพโดยผู้เขียน

 ทอผ้าเป็นกระโปรง

กระโปรงชาวเขา

 ทำเป็นย่ามใส่ของ

ภาพโดยผู้เขียน

 อุปกรณ์ทอผ้าภาพโดยผู้เขียน

Advertisement

Advertisement

 ภาพโดยผู้เขียน

 ในตัวเมืองเชียงใหม่มีการทำพิธีแก้เคราะห์ ส่งเสริมดวงชะตาของเมืองโดยตั้งชื่อเป็นแจ่งต่างๆเช่นเเจ่งศรีภูมิเป็นต้น

แจ่งศรีภูมิ Sri Phum Corner

 ภาพโดยผู้เขียน

 มีภาพปลูกข้าวและทำฝายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร

ภาพโดยผู้เขียน

 ภาพโดยผู้เขียน

 หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นแล้วชาวบ้านจะทยอยนำมาวางขายที่ตลาด เช่น ตลาดหลวงปัจจุบันเรียกว่า กาดวโรรส เป็นศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่สำคัญ

กาดหลวงหรือกาดวโรรส

 ร้านขายของชำในสมัยก่อน

ภาพโดยผู้เขียน

 

 ร้านขายกาแฟโอเลี้ยงแบบโบราณ

ภาพโดยผู้เขียน

 ร้านทำอุปกรณ์เครื่องเงิน

ภาพโดยผู้เขียน

 ที่อยู่อาศัยสมัยก่อน

ภาพโดยผู้เขียน

 ภาพโดยผู้เขียน

 การละเล่นพื้นบ้านของเด็กในสมัยนั้น

ภาพโดยผู้เขียน

 นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนิศทรรศการ เดินทั้งวันเลยคะ ปวดขาพักเท่านี้ก่อนนะคะ