https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__7577705.jpg

Advertisement

Advertisement

/>

เชียงใหม่ – นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดเทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขิน เชียงใหม่ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 CHIANGMAI SILVERWARE & LACQUERWARE FESTIVAL โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับชุมชนวัดศรีสุพรรณ ชุมชนวัดหมื่นสาร ชุมชนวัดนันทาราม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ ภาคเอกชน และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดขึ้น ณ ข่วงวัฒนธรรมวัดศรีสุพรรณ วัดหมื่นสาร วัดนันทาราม ชุมชนวัวลาย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนา สืบสาน ต่อยอด อย่างบูรณาการทุกมิติ สร้างความเข้มแข็งต่อชุมชนท้องถิ่น สนองนโยบายมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1153074/S__7577722.jpg?w=480 480w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1153074/S__7577722.jpg?w=640 640w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1153074/S__7577722.jpg?w=1200 1200w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1153074/S__7577722.jpg?w=1600 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__7577722.jpg" />

Advertisement

Advertisement

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ทั้งการเทศน์มหาชาติล้านนา สืบชะตาปีเกิด ในวันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 การสวดมนต์ข้ามปี สร้างบุญบารมีข้ามชาดิ ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ กิจกรรมเปิดวัดปัดฝุ่น โชว์มรดกชุมชน เครื่องเงิน เครื่องเขิน วัวลาย

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__7577728.jpg

กิจกรรมข่วงกาดหมั้วคัวแลง การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประกวดช่างฝีมือหัตถกรรมเครื่องเงิน และในวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 09.09 น. ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ จะมีพิธีหลอมใบโพริ์เงิน เม็ดเงินบริสุทธิ์ สร้างสะหลุ๋งหลวง อัตตลักษณ์ชุมชนวัวลาย เนื่องในวโรกาสพระบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว น้ำหนักเงินบริสุทธิ 3,567 บาท เพื่อสร้างมรดกชุมชนถวายเป็นพระราชกุศล โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2563

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__7577724.jpg

 

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__7577723.jpg

 

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__7577729.jpg