https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_8149.jpg เชียงใหม่ – นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานรับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 500 ผืน จาก บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนางสาวเพ็ญพิมล แสงทองสุขศรี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เป็นผู้แทนมอบ ผ้าห่มที่ได้รับมอบดังกล่าว จะนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_8217.jpg" /> โดยจะมีการแจกจ่ายไปยังอำเภอต่างๆ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการกระจายความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมต่อไป

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_8180.jpg" />