https://kdcdn.co/wp-content/uploads/Slide4.jpg

เชียงใหม่- นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เปิดเผยว่า เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ซึ่งจะทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบน ในช่วงวันที่ 3-10 ธันวาคม 2562 มีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง 8-10 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง โดยบริเวณพื้นราบภาคเหนือ มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 11-15 องศาเซลเซียส ส่วนยอดดอย มีอากาศหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 1-9 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะช่วงวันที่ 6-8 ธันวาคม 2562 ในตอนเช้าอากาศจะค่อนข้างหนาว ส่วนตอนกลางวันอุณหภูมิจะสูงขึ้นมาเล็กน้อย หลังจากนั้นอุณหภูมิจะเริ่มปรับสูงขึ้น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1072670/Slide3.jpg?w=480?&auto=compress 480w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1072670/Slide3.jpg?w=640?&auto=compress 640w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1072670/Slide3.jpg?w=1200?&auto=compress 1200w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1072670/Slide3.jpg?w=1600?&auto=compress 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/Slide3.jpg" />

​ทั้งนี้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย พร้อมทั้ง ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Advertisement

Advertisement

 

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/Slide2.jpg