สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือรถโดยสารสาธารณะ ตรวจความพร้อมของรถและควันดำ ก่อนเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ เพื่อลดปัญหาฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม…)

Advertisement

Advertisement